Ticker

10/recent/ticker-posts

Ιδιωτικό χρέος:Στήνεται μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης!!Διατάξεις χρέη προς την Εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις τράπεζες και τα funds!!

Ιδιωτικό χρέος:Στήνεται μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης!!Διατάξεις χρέη προς την Εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις τράπεζες και τα funds!! Διατάξεις και για την παρακολούθηση των πιστωτών Tην μαύρη τρύπα του ιδιωτικού χρέους θα προσπαθήσει να προσδιορίσει η κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα του οποίου μάλιστα θα παρακολουθεί και την εξέλιξη του. Στο νέο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε για τα κόκκινα δάνεια προβλέπεται και η σύσταση μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Τι θα καταγράφει το Μητρώο Στο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής), προκειμένου να προσδιορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σύνολο του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενο και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του. Στο Μητρώο θα καταγράφονται μη προσωποιημένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες και μη και ιδίως: η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής, (αρχικό και τρέχον ύψος, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο) και οι τυχόν μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους. Θα καταγράφονται επίσης γενικά στοιχεία των οφειλετών τα οποία δεν θα επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, για τα φυσικά πρόσωπα καταγράφονται ηλικία, τόπος κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα και για τα νομικά πρόσωπα κλάδος δραστηριότητας, έδρα, μέγεθος. Aπό που θα αντλούνται στοιχεία Το Μητρώο θα είναι διασυνδεδεμένο με τον Τειρεσία, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και θα τηρείται στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία θα καταρτίζει ανά εξάμηνο Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Πόσα είναι οι καταγεγραμμένες οφειλές Τι και εάν έχουν προηγηθεί ρυθμίσεις ,επι ρυθμίσεων για τα χρέη προς το Δημόσιο, διαφορετικά πλαίσια για τα κόκκινα δάνεια, βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ,το ιδιωτικό χρέος παραμένει διογκωμένο και αποτελεί μια «ανοιχτή» πληγή για τουλάχιστον μια δεκαετία. Οι καταγεγραμμένες έως τώρα υποχρεώσεις των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα την ώρα που η αγοραστική δύναμη έχει σημαντικά ψαλιδιστεί λόγω της πληθωριστικής πίεσης των τελευταίων δύο ετών Τα χρέη προς την Εφορία Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της φορολογικής αρχής, κοντά στους 4.000.000 πολίτες χρωστούν 105 δισ. ευρώ, με τα 26,3 δισ. να θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και περίπου τα 78,7 δισ. να αποτελούν το πραγματικό ληξιπρόθεσμο ποσό. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, το τρέχουν υπόλοιπο οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στα 46.546.592.005 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (2.578 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,71% του υπόλοιπου οφειλών). Επιπλέον, στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 938.800 για οφειλές ύψους 7,22 δισ. ευρώ. Τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds Προς τις τράπεζες, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος ύψους σε 12,73 δισ. ευρώ, που αποτελεί το 8,6% των συνολικών δανείων των τραπεζών(148,099 δισ.ευρώ) . Το χρέος προς τα funds και τους servicers φθάνει τα 71,16 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, με τo53% αυτών να ανήκουν σε ιδιώτες ,το 13% σε ελεύθερους επαγγελματίες και το 34% σε επιχειρήσεις .Σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων περίπου 35 δισ. ευρώ είχαν ρυθμιστεί μέχρι το τέλος του 2022 ενώ άλλα 3,6 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν μέσα στο α εξάμηνο του 2023 με το ποσό των 2,4 δισ. ευρώ να αφορά σε μη-τραπεζικά χαρτοφυλάκια δανείων και το 1,2 δισ. σε τραπεζικά.O.T.