Ticker

10/recent/ticker-posts

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.!!Ανοίγει το παιχνίδι για τη χρηματοδότηση των αποκλεισμένων από το τραπεζικό σύστημα!!Xρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ!!

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.!!Ανοίγει το παιχνίδι για τη χρηματοδότηση των αποκλεισμένων από το τραπεζικό σύστημα!!Xρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ!! Ποιοι αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ Μικροπιστώσεις: Ανοίγει το παιχνίδι για τη χρηματοδότηση των αποκλεισμένων από το τραπεζικό σύστημα Ευνοϊκότερο καθίσταται το περιβάλλον χρηματοδότησης ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά από μία πολυετή περίοδο περιορισμένης πρόσβασής τους σε δανεικά, απόρροια της κρίσης στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Σταδιακά οι μικροί του εγχώριου επιχειρείν αποκτούν νέα εργαλεία, ζωτικά για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία τους, όχι κατ΄ ανάγκην από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και από άλλες πηγές. Το ΤΜΕΔΕ γίνεται… τράπεζα και θα δίνει χρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μικροπιστώσεις, μία αγορά που τώρα θα αρχίσει να αναπτύσσεται στη χώρα μας, μέσω νέων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, σε συνέχεια της πρόσφατα ψηφισθείσας νομοθεσίας. Στόχος του νέου θεσμού αποτελεί από τη μία πλευρά η εξασφάλιση πόρων και από την άλλη η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής εκπαίδευσης στους δικαιούχους των δανείων. Θεσπίστηκε δε κατά κύριο λόγο για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο πλήττει ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα, κατά βάση λόγω της αδυναμίας παροχής εξασφαλίσεων. Πρόκειται για ένα νέο πυλώνα, που θα λειτουργήσει παράλληλα με το τραπεζικό σύστημα και σε κάθε περίπτωση συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά των εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι όροι των δανείων Αναλυτικότερα, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων παρέχουν ρευστότητα έως 25.000 ευρώ προς κάλυψη επενδυτικών αναγκών ή κεφαλαίου κίνησης, τόσο μέσω κλασικών πιστώσεων, όσο και μέσω προϊόντων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ειδικά για την απόκτηση εξοπλισμού. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα με σκοπό τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων, όσα ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ως προς τους όρους των χορηγήσεων, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις, αν και ενδέχεται να ζητηθούν κάποιες εγγυήσεις, ενώ τα επιτόκια κινούνται κάτω από το 10%. Επίσης, ο χρόνος αποπληρωμής μπορεί να κυμαίνεται από 12 μήνες έως και 10 έτη, με τον δανειολήπτη να έχει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής. 3 άδειες ως σήμερα Η Τράπεζα της Ελλάδος που έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή, έχει ήδη χορηγήσει τρεις άδειες σε ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων. Πρόκειται για τα εξής: Την Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Microfinance Solutions τον Ιανουάριο του 2022 Τη Μicrosmart το Μάρτιο του 2023 Την AΦΗ Microfinance το Μάριο του 2023 Η πρώτη ξεκινά άμεσα την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών μικροχρηματοδοτήσεων ως 25.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και δάνεια επενδυτικού σκοπού με μηδενικά έξοδα. Συνεργαζόμενη τράπεζα είναι η Attica Bank. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, το πελατολόγιο της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions περιλαμβάνει μόνο εγγεγραμμένα μέλη του ΤΜΕΔΕ. Ωστόσο, τα επόμενα έτη ο φορέας σκοπεύει να απευθυνθεί και σε άλλους κλάδους, ενώ θα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, εγγυοδοτικά προϊόντα της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή άλλα συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Οι κινήσεις από τις τράπεζες Την ίδια στιγμή ευοίωνες είναι οι προοπτικές για την χρηματοδοτική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέσω του επίσημου τραπεζικού τομέα. Από τη μία πλευρά, οι συστημικές τράπεζες, έχοντας καθαρίσει από τα κόκκινα δάνεια, στοχεύουν στην ενίσχυση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης στο συγκεκριμένο τομέα, μιας και τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα σε σύγκριση με το corporate banking, ενώ οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, η δημιουργία του 5ου πυλώνα στο σύστημα με την επιχειρούμενη συνένωση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα και η ενίσχυση της επίσης μη συστημικής Optima Bank θα οξύνει τον ανταγωνισμό, προς όφελος της αγοράς. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω των προγραμμάτων της, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας φθηνή ρευστότητα σε επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις εξής ενεργές δράσεις, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις τράπεζες:      Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans)      Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)      Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)      Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας      Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας      Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων      Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ      Επενδυτικά Δάνεια (ΤΕΠΙΧ ΙΙ EQUIFUND.OT.