Ticker

10/recent/ticker-posts

SOS!!ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!!ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ!![vid]

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΩΝ Οι αλλαγές που φέρνει η νέα Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση,στην ζωή όλων των πολιτών της χώρας δεν είναι λίγες. Επισημαίνουμε κάποιες από τις κύριες ανατροπές που επέρχονται με την ψήφιση του νέου νόμου για το ασφαλιστικό. Σύντομα θα ακολουθήσει αναλυτική γραπτή και ηλεκτρονική ενημέρωση των εργαζόμενων στα ΕΛ-ΤΑ για όλες τις νέες διατάξεις για τις συντάξεις, τον νέο τρόπο υπολογισμού αλλά και τα νέα όρια ηλικίας. Όταν αναλυθούν και γίνουν κατανοητά από όλους, όσα θα ισχύσουν από την ψήφιση και έναρξη ισχύος του νόμου, τότε όλοι θα δικαιολογήσουν τον επιεική χαρακτηρισμό νόμο λαιμητόμο το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Οι επιβαρύνσεις αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα ασφαλισμένων και συνταξιούχων και αφορούν: μειώσεις των νέων συντάξεων κατά 30%. Περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ και καθιέρωση των υψηλών εισφορών (20%) για όλους. Μείωση των επικουρικών συντάξεων ως και 40% μέσω του επανυπολογισμού τους. Μειώσεις σε εφάπαξ ως 15% και μερίσματα κατά 32%. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Μείωση των δικαιούχων συντάξεων χηρείας με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου. Μείωση κατά 60% θα υποστούν οι συντάξεις όσων εργάζονται. Πλαφόν στα 2.000 ευρώ για τις κύριες συντάξεις. Ο νόμος του Ασφαλιστικού αναφέρει ότι μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α'), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (152 Α'), όπως ισχύει. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. Από την 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με ανώτατο όριο των παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους. Νέες συντάξεις Οι νέες συντάξεις που θα δοθούν μετά την ισχύ του νέου Ασφαλιστικού θα είναι μειωμένες κατά 30%, ενώ η ασφάλιση μετά τα 25 έτη και με αμοιβές πάνω από 1.300 ευρώ καθίσταται ασύμφορη. Στο Ασφαλιστικό προβλέπονται «φανερές και κρυφές» μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές. Οι νέες συντάξεις μειώνονται μεσοσταθμικά σε ποσοστό 15 – 20%, λόγω μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσής τους. Για τα 15 έτη ασφάλισης ο σχετικός συντελεστής είναι 0,77, ενώ ανέρχεται στο 2, για 40 χρόνια προϋπηρεσίας. Οι αυξήσεις αναμένεται να είναι μεγαλύτερες (έως 30%), για όσους έχουν περισσότερα από 25 έτη ασφάλισης, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις διασώζονται, προς το παρόν, από την εφαρμογή του μέτρου της προσωπικής διαφοράς. Μερίσματα Τα μερίσματα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), αποφασίστηκε να «αναπροσαρμοστούν» και μάλιστα αναδρομικά, με βάση τα ελλείμματα που προκαλούνται από την 1.1.2016 και μετά. Αναμένεται να υπάρξει περικοπή μεγαλύτερη από 32,5%. Χάνουν από φέτος το ΕΚΑΣ 120.000 συνταξιούχοι Οι 370.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, που δικαιούνται το ΕΚΑΣ, επιβαρύνονται από δύο διαφορετικές πλευρές, λόγω της σταδιακής κατάργησής του από φέτος και μέχρι το 2020. Αρχικά, η επιβάρυνση προκύπτει από τη μείωση του εισοδήματος που θα υποστούν και η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 35%. Ακολούθως, θα διαπιστώσουν ότι υπόκεινται σε μια πρόσθετη, έμμεση επιβάρυνση, αφού στο εξής θα καλούνται να καταβάλλουν αυξημένη τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη η οποία θα ανέρχεται έως το 25%, από 10% που είναι σήμερα. Μάλιστα, έως τώρα, υπάρχουν παθήσεις για τις οποίες η συμμετοχή στα φάρμακα ήταν μηδενική για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ, με τη δαπάνη να επιβαρύνει στο σύνολό της τον ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο προέρχονται οι εν λόγω ασφαλισμένοι. Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται και τα οποία ήδη από φέτος θα οδηγήσουν τουλάχιστον 120.000 δικαιούχους εκτός χορήγησης ΕΚΑΣ, θα προκαλέσουν επιπρόσθετα και την απώλεια αυτού του δικαιώματος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα. Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή του επιδόματος οι δικαιούχοι πρέπει, από την ψήφιση του νόμου και μετά, να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας. β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις να μην υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ. γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ. δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του επιδόματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: - ΕΚΑΣ 230 ευρώ το μήνα: Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, μέχρι 7.216 ευρώ. - ΕΚΑΣ 172,5 ευρώ το μήνα: Όσοι έχουν εισοδήματα από 7.216,01 ευρώ έως 7.518 ευρώ ετησίως. - ΕΚΑΣ 115 ευρώ το μήνα: Όσοι έχουν εισοδήματα από 7.518,01 ευρώ έως 7.720 ευρώ ετησίως. - ΕΚΑΣ 57,5 ευρώ το μήνα: Όσοι έχουν εισοδήματα από 7.720,01 ευρώ, έως 7.972 ευρώ. Εθνική Σύνταξη Καταργείται η κατώτερη σύνταξη, που μέχρι τώρα ήταν 486 ευρώ με 15 χρόνια ασφάλισης και 4.500 ένσημα. Καθιερώνεται η εθνική σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στα 384 ευρώ, για όσους θα έχουν στο εξής από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με λιγότερα έτη, η εθνική σύνταξη θα είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος πριν από το 20ό. Έτσι, για όσους φεύγουν με 19 χρόνια θα ανέρχεται σε 376 ευρώ (-2%), στα 18 χρόνια θα φθάνει τα 368 ευρώ (-4%), με 17 χρόνια τα 361 ευρώ (-6%), με 16 χρόνια τα 353 ευρώ (-8%) και με 15ετία τα 345 ευρώ (-10%). Σημαντική μείωση της Εθνικής Σύνταξης προβλέπεται και για τις συντάξεις αναπηρίας (μειωμένες συντάξεις), καθώς τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% θα χορηγείται το 50%.