Ticker

10/recent/ticker-posts

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΠΛΑΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ!![vid]

Οι εκλεκτοί του Θεού. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοί Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἷς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὖρανοις. Πολλοί ἐρούσι μοί ἐν ἐκείνη τή ἥμερα• Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῶ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καί τῷ σῶ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καί τῷ σῶ ὀνόματι δυνάμεις πολλᾶς ἐποιήσαμεν; καί τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς• ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τήν ἀνομίαν». Δε θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που εφαρμόζει στη ζωή του το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Πολλοί άνθρωποι θα μου πουν εκείνη την ημέρα: «Κύριε, Κύριε, δε χρησιμοποιήσαμε το όνομα σου για να προφητεύσουμε και δε βγάλαμε δαιμόνια στο όνομα σου και δεν κάναμε πολλά θαύματα στο όνομα σου;». Και τότε θα τους ομολογήσω, πως ποτέ δε σας γνώρισα• φύγετε σεις όλοι, που εργαστήκατε την ανομία, από κοντά μου». Η επί του όρους Ομιλία βρίσκεται στο τέλος της. Ο αληθινός οπαδός του Κυρίου δεν αναγνωρίζει τη διδασκαλία του μόνο με τα λόγια, αλλά κυρίως με τα έργα του. Δεν μπορεί ένας μαθητής, π.χ. να παραδέχεται πως δεν πρέπει να λέει ψέματα, ενώ καθημερινά στο σπίτι και στο σχολείο να χρησιμοποιεί σαν ψωμοτύρι τις ψευτιές. Ο Κύριος μας βεβαιώνει πως στη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξουν άνθρωποι, που θα τον αναγνωρίσουν ως Παντοκράτορα Θεό. Θα του πουν πως έκαναν διδασκαλίες και θαύματα ακόμα και προφητείες στο .όνομα του, αλλ' όμως είχαν ξεχάσει στην καθημερινή τους ζωή να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού, που είναι η αγάπη και η συγχώρηση. Ο άνθρωπος που δεν προσφέρει την αγάπη παραμένει άγνωστος στον Κύριο. Ο Χριστός μας έχει υπογραμμίσει ότι το μοναδικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του είναι η αγάπη (Ιωάννη κεφ. κγ' στίχος 35). Εκείνο που ο Κύριος ζητεί από όλους μας, τώρα που τελείωσε και η Ομιλία του είναι: να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο να εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή όλες τις αλήθειες, που μας φανέρωσε στη θαυμάσια ομιλία του. Αν συναντάμε δυσκολίες να ζητάμε τη βοήθεια του. Αν βλέπουμε πως είμαστε αδύνατοι να τον παρακαλούμε στην προσευχή μας να μας δυναμώνει με το Άγιο Πνεύμα. Μόνον έτσι γινόμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού όπως το εφάρμοσε και ο Κύριος σ' όλη την επίγεια ζωή του. Αυτός τελικά, που προσπαθεί να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνο, που κτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Δε φοβάται τίποτα. Ας βουίζουν οι δυνατοί άνεμοι και ας πλημμυρίζουν τα ποτάμια. Το σπίτι μας, που είναι η ζωή μας, θα προχωρεί στο θείο προορισμό της. Στο τέλος μας περιμένει ο Ιησούς Χριστός για να μας βραβεύσει και να μας χαρίσει τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. «Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ούρανοίς» (Ματθαίου κεφ. ζ' στίχος 21). « Εμπρός, ελάτε σεις που είστε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία του, που την έχει ετοιμάσει για σας πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάγω. Δίψασα και μου προσφέρατε νερό. Ήμουν ξένος και με μαζέψατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφτήκατε» (Ματθαίου κεφ. κε' στίχος 34-35). Ποιοι από τους ακροατές του Κυρίου θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού; Πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας; (Ματθαίου κεφ. ζ' στίχοι 21-23). Δεν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Πολύς λόγος γίνεται για το αν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Πολύς λόγος γίνεται για ορισμένα «εδάφια» της Αγίας Γραφής που στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με την Αγία Γραφή. Ορισμένοι κύκλοι, άνθρωποι που δεν διαβάζουν Αγία Γραφή, άνθρωποι που βρίσκονται σε πλάνη και άνθρωποι που θέλουν να πλανήσουν κι άλλους, «βαφτίζουν» δικές τους απόψεις ως «εδάφια» της Αγίας Γραφής ή ως λεγόμενα Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, για να δείξουν ότι η άποψή τους έχει μεγάλη ισχύ. Δυστυχώς οι χριστιανοί που δεν διαβάζουν ούτε Αγία Γραφή ούτε τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, πιστεύουν τον καθένα που μιλά δημόσια. Μεγάλο και τρανό παράδειγμα το «πίστευε και μη ερεύνα». Πολλοί στηρίζονται πάνω σε αυτό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Αγία Γραφή. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ. 5, στιχ. 39: «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ». Δηλαδή: «Λοιπόν, σεις πρέπει να ερευνάτε τας Γραφάς και να συλλαμβάνετε τα βαθύτερα αυτών νοήματα, διότι και σεις οι ίδιοι πιστεύετε ότι με την έρευναν και την πίστιν εις αυτάς θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και αυταί ακριβώς αι Γραφαί είναί που μαρτυρούν δι' εμέ». Άλλο ένα παράδειγμα που γίνεται παραπλάνηση στον κόσμο είναι και αυτό που λένε ορισμένοι «φανατικοί», αθεολόγητοι, πλανεμένοι, δήθεν άνθρωποι της εκκλησίας, για το ότι θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Κάτι τέτοιο δεν αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη γράφει συγκεκριμένο πράγμα το οποίο κάποιοι το παρερμηνεύουν σύμφωνα με τις «πλανεμένες δοξασίες» τους. Βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφ. 24, στιχ. 24: «ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς». Δηλαδή: «Διότι θα αναφανούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα δώσουν μεγάλα σημεία και θα κάμουν καταπληκτικά έργα, ώστε να πλανήσουν, εάν είναι δυνατόν, και αυτούς ακόμη τους εκλεκτούς». Ορισμένοι σούπερ ορθόδοξοι, σούπερ τηρητές της πίστεως, σούπερ τηρητές του νόμου μόνο και μόνο για να διχάσουν και να επιφέρουν σύγχυση ή να αποκτήσουν οπαδούς παρερμηνεύουν κατά το δοκούν την Αγία Γραφή. Προσοχή. Να διαβάζετε την Αγία Γραφή και όχι να ακούτε άσχετους που ομιλούν περί της Αγίας Γραφής.