Ticker

10/recent/ticker-posts

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ!!ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΕΥΛΟΓΗΤΕ!!

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΕΥΛΟΓΗΤΕ Δέσποινα πανευλόγητε, Υπέραγνε Παρθένε, Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε, Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τον νουν μου, κατεύθυνον τας σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου. Κόρη με ποίησον αγνόν, πράον, σεμνόν, ανδρείον, ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείον, επιεική, μακρόθυμον, των αρετών δοχείον, άμεμπτον, ανεπίληπτον, των αγαθών ταμείον. Δος μοι σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην, φρόνησιν και απλότητα και ταπεινοφροσύνην. Δος μοι νηφαλιότητα, όμμα πεφωτισμένον, διάνοιαν ολόφωτον, πνεύμα εξηγνισμένον. Απέλασον την οίησιν, την υπερηφανίαν, τον τύφον, την φυσίωσιν, και την αλαζονείαν, την ύβριν, το αγέρωχον, την υψηλοφροσύνην, γλώσσα μεγαλορρήμονα, ισχυρογνωμοσύνην. Την αστασία την φρικτήν, την περιττολογίαν, την πονηρία την πολλήν, και την αισχρολογίαν. Χάρισαί μοι, Πανάχραντε, την ηθικήν ανδρείαν, το θάρρος, την ευστάθειαν, δος μοι την καρτερίαν. Δος μοι την αυταπάρνησιν, την αφιλαργυρίαν, ζήλον μετ’επιγνώσεως και αμνησικακίαν. Δος μοι ακεραιότητα, ευγένειαν καρδίας, πνεύμα ευθές, ειρηνικόν, και πνεύμα αληθείας. Φυγάδευσον, Πανάχραντε, τα πάθη της καρδίας, τα πολυώνυμα, Αγνή, της ηθικής δειλίας. Την αναδρίαν την αισχράν, το θάρρος, την δειλίαν, την ατολμίαν την δεινήν και την απελπισίαν. Άρον μοι, Κόρη, τον θυμόν και πάσαν ραθυμίαν, την αθυμία, την οργήν, ως και την οκνηρίαν. Τον φθόνον, την εμπάθειαν, το μίσος, την κακίαν, την μήνιν, την εκδίκησιν και την μνησικακίαν. Την έριδα την ευτελή και την πολυλογίαν, την γλωσσαλγίαν την δεινήν και την βωμολοχίαν. Δος μοι, Παρθένε, αίσθησιν, δος μοι ευαισθησίαν. Δος μοι συναίσθησιν πολλήν και ευσυνειδησίαν. Δος μοι, Παρθένε, την χαράν Πνεύματος του Αγίου. Δος μοι ειρήνην τη ψυχή, ειρήνην του Κυρίου. Δος μοι αγάπην, έρωτα θείον, εξηγηγνισμένον, πολύν, θερμόν και καθαρόν και εξηγιασμένον. Παναγία μου σ ευχαριστώ!