Ticker

10/recent/ticker-posts

ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ!!

Όπως είναι γνωστό από την Αγία Γραφή και την παράγραφο που αφορά την γένεση, ο Θεός δημιούργησε τις πρώτες μορφές ζωής από τα ύδατα δια του Πνεύματός Του. Αυτό το πνεύμα του Θεού έφερε στην ύπαρξη την πρώτη ζωή, κινούμενο πάνω στα ύδατα. Το Άγιο Πνεύμα από το νερό του Βαπτίσματος δημιουργεί μια νέα αφετηρία ζωής και παράγει μια νέα κτίση. Οι Πατέρες της Εκκλησίας είδαν εδώ την προεικόνιση του Βαπτίσματος. Για να προσεγγίσουμε καλύτερα το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου ας προσέξουμε δύο γεγονότα από την Παλαιά Διαθήκη. Στο πρώτο είναι ο κατακλυσμός. Τότε ο Θεός καθάρισε την κτίση από την διεφθαρμένη και σάπια με την αμαρτία ανθρωπότητα. Κάτι ανάλογο γίνεται και εδώ στη Βάπτιση με τον καθαρισμό του παλιού ανθρώπου, της θνητής φύσεως που κληρονομήσαμε με την γέννησή μας και απαλείφεται με το βάπτισμα. Στο δεύτερο είναι με την διάβαση της Ερυθράς θάλασσας. Εδώ βλέπουμε το νερό να εκμηδενίζει τον Φαραώ και τα στρατεύματά του, δηλαδή την δύναμη του σατανά. Και καθώς εκείνος ο λαός του Θεού βγήκε από την ερυθρά θάλασσα ασφαλής, ελεύθερος και γεμάτος αισιοδοξία και ελπίδα να βαδίσει στη γη της επαγγελίας, έτσι και ο Χριστιανός βγαίνει από το νερό του Βαπτίσματος για να προχωρήσει ακολουθώντας τον Χριστό, ως τέκνο πλέον του Θεού καθαρός και ελεύθερος! Αλλά αν στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε απλές προεικονίσεις ή τύπους που προκαταγγέλουν το βάπτισμα, το πλήρως νόημά του αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη. Εδώ καθιέρωσε αυτό το μυστήριο ο Χριστός και για όσους ήθελαν να τον ακολουθήσουν βαπτιζόμενος ταπεινά ο Ίδιος στον Ιορδάνη ποταμό από τον Πρόδρομο Ιωάννη. Ο Ιωάννης που προετοίμαζε καιρό πριν τους ανθρώπους για τον ερχομό του Χριστού και πάντα έλεγε ταπεινά: <<Εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να του λύσω ως δούλος το κορδόνι των υποδημάτων Του και ήρθε να τον βαφτίσω;>>.Γιαυτό βαπτιστά Ιωάννη <<ανεδείχθης όντως και των προφητών σεβασμιότερος>>,όπως χαρακτηριστικά μας υπενθυμίζεις στο απολυτίκιο σου. Το βάπτισμα του Προδρόμου προς τον Ιησού Χριστό ήταν βάπτισμα μετανοίας που υποδήλωνε την επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό. H μετάνοια που είναι η αλλαγή του προσανατολισμού μας, της σκέψης μας, του νου μας και ο αναβάπτισμός τους στο γλυκύ όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή! Η βάπτιση του Χριστού εισάγει στον κόσμο νέο ήθος και ύφος, που πηγάζουν από την θυσιαστική αγάπη του, υπέρ του ανθρώπου! Η εκκλησία μας μέσω της ευχής που αναπέμπει ο ιερέας κατά την επίκληση του Αγίου Πνεύματος προς καθαρισμό του ύδατος, αλλά και του ιερού ψαλμωδού, θα μας θυμίζει πάντα το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού μας με το: <<Επεφάνη σήμερον τη οικουμένη και το φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ημάς, εν επιγνώσει υμνούντας Σε. Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον>>. Δηλαδή μιας ακόμη φανέρωσης της δύναμης και αγάπης του ίδιου του Θεού, προς τον Υιό Του και προς τους ανθρώπους με τα λόγια και το πνεύμα<< εν είδη περιστεράς>>που σήμανε την αποδοχή του Χριστού από τον Πατέρα, ως τον Μεσσία που θα φέρει τη βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους και τα νερά του ποταμού Ιορδάνη να στρέφονται προς τα πίσω, αλλάζοντας τους νόμους της φύσης! Προσεγγίζοντας βαθύτερα το αγιοπνευματικό νόημα των Φώτων, μπορεί κανείς να αντιλειφθεί ότι πράγματι από τότε φανερώνεται σε όσους λούζονται στα νάματα του Ιορδάνου, ο καθαγιασμός και το ξέπλυμα των αμαρτιών μας από τα καθημερινά βιώματα που μας ταλανίζουν, όχι επιδερμικά, αλλά βιωματικά και σωτηριολογικά! Όπως τότε τα ύδατα του Ιορδάνη καθαγιάσθηκαν, έτσι και σήμερα σε κάθε Δεσποτική γιορτή των Θεοφανείων τα κοινά ύδατα μεταβάλλονται σε: <<αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν ολέθριον, ταις εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον>>, κατά τον ιερό ψαλμωδό. Εκείνο που επίσης έχει μεγάλη σημασία, είναι μαζί με τον Μεγάλο Αγιασμό, ας μετανοήσουμε, γιατί η μετάνοια είναι χαρά για τους αγγέλους, πανηγύρι για τον ουρανό και θρήνο για τους δαίμονες και να νηστέψουμε την παραμονή της Μεγάλης γιορτής. Ας προσέλθουμε και να λάβουμε τον Αγιασμό με καρδιά συντετριμμμένη και τεταπεινωμένη, για να αποτελέσει ιαματικό μέσο ψυχών και σωμάτων! Καθαρά το επανέλαβε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του, όταν απέστειλε τους μαθητές Του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, θέτοντας το βάπτισμα ως βασικό όρο σωτηρίας,με το:<<Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν, και ιδού εγώ μεθ΄υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμίν>>. Γνωστό είναι κατά την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, φύλαξ άγγελος δίνεται στον άνθρωπο στο Άγιο Βάπτισμά του. Καθόσον στην 5η ευχή προς κατηχουμένους μεταξύ των άλλων λέγει: <<Συνόδευέ τον στην ζωή του με φύλακα άγγελο για να τον λυτρώνει από κάθε παγίδα του εναντίου, από προσβολή πονηρού, από δαίμονα μεσημβρινό και από κακές φαντασίες>>. Ο Θείος απόστολος Παύλος μας λέγει ότι οι άγγελοι είναι: <<λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν>>(Εβρ. α΄ 14). Με αυτό τον ορισμό ο Απόστολος Παύλος εξυψώνει τον λογισμόν των χριστιανών και τους παρηγορεί, γιατί ο Θεός έχει πολλή φροντίδα για αυτούς, καθώς διέταξε τους αγγέλους Του να υπηρετούν την σωτηρίαν των ανθρώπων. Και σημειώνει ο ψαλμωδός:<<Μηδέ νυστάξει ο φυλάσσων σε>>, ψαλμ.ρκ¨120,3. Δηλαδή ποτέ δεν κοιμάται ο φύλαξ άγγελος και πάντα φυλάσσει και κατευθύνει με αόρατο τρόπο τον άνθρωπο από τους τόσους πειρασμούς του διαβόλου, αλλά και από κάθε αμαρτωλή πτώση. Φανταζόμαστε επομένως όταν πέφτουμε σε αμαρτίες πως θα αισθάνεται αυτός ο άγγελος που είναι πάντα δίπλα μας από την βάπτισή μας! Αλήθεια πως θα μπορέσουμε στη προσωπική μας ζωή κατά τον Άγιο Βασίλειο να είμαστε: <<Καλοί προς τον φίλο μας, μαλακοί στους υφιστάμενούς μας, ανεξίκακοι προς τους θρασείς, φιλάνθρωποι προς τους πτωχούς και να μην περιφρονομούμε ποτέ κανένα!>>. Όσοι λοιπόν έχουμε βαπτιστεί, ας αναλογιστούμε σε τι ανυπέρβλητο Μυστήριο έχουμε λάβει μέρος. Εξάλλου και ο Χριστός και η Πατέρες και η εκκλησία συνεχώς μας επαναλαμβάνει: <<Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε, αλληλούϊα>>. Ποια ευθύνη μας βαρύνει να συνειδητοποιήσουμε και να βιώσουμε τις αλήθειες της πίστεως που ομολογήσαμε και ενεδυθήκαμε επειδή ανακαινιζόμαστε και εισερχόμαστε στην νέα εν Χριστώ ζωή και να ακολουθήσουμε τον Χριστό μας στη οδό της χάρητος, της αγάπης, της φιλανθρωπίας και της δικαιοσύνης Του, εις τους αιώνας των αιώνων; Με το Άγιο Βάπτισμά του ο επιφανής Χριστός ο Θεός ημών, ας φωτίσει τον κόσμο όλο με την δόξα Του και καθένα μας χωριστά, να βαδίζουμε στην οδό της αληθείας, της πίστεως και της δικαιοσύνης, χωρίς αδικίες, χωρίς πολέμους, χωρίς δυστυχίες, φτώχεια και πείνα! Να ξεκινήσουμε την πορεία μας, βέβαιοι ότι: <<ει ο Θεός μεθ΄ημών, ουδείς καθ΄ημών>>. Χρόνια πολλά! Καλή και ευλογημένη χρονιά το 2022. Ιανουάριος 2022 Ιωάννης Καλάκος