Ticker

10/recent/ticker-posts

ΕΚΤΑΚΤΟ!!ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ!!''ΜΑΚΑΡΙΟΙ οι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, γνώριζαν από τα πρώτα χρόνια αυτό που ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ οι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, γνώριζαν από τα πρώτα χρόνια αυτό που παίζεται στις μέρες μας. ΓΕΡΟΝΤΑΣ " να μελετάμε και την Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, για να λυθούν τα δραματικά ερωτηματικά των ημερών μας" Πολλοί θέλουν την Θεσσαλονίκη γιατί η συμβασιλεύουσα της Ρωμιοσύνης έχει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΌ που της μετέφερε ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ των Εθνών ο ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.
Β Θεσ. 1,6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν Β Θεσ. 1,6 Διότι θα είναι έργον δικαιοσύνης εκ μέρους του Θεού, εις εκείνους μεν που σας θλίβουν, να ανταποδώση θλίψιν, Β Θεσ. 2,5 Δεν ενθυμείσθε, ότι σας τα έλεγα αυτά, όταν άκομα ήμουν μεταξύ σας; Β Θεσ. 2,6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· Β Θεσ. 2,6 Και γνωρίζετε τώρα, ποίον είναι εκείνο, το οποίον συγκρατεί και εμποδίζει τον άνομον να αποκαλυφθή ενωρίτερα, δια να φανερωθή αυτός στον καιρόν, που του έχει καθορισθή από τον Θεόν. Β Θεσ. 2,7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· Β Θεσ. 2,7 Διότι τώρα η δράσις και το έργον της ανομίας ενεργείται και επεκτείνεται κατά τρόπον ακόμη μυστικόν, ώστε να μη είναι εξ ολοκλήρου φανερόν. Και τούτο διότι υπάρχει κάποιος, που εμποδίζει τον άνομον να εκδηλωθή με όλην αυτού την θρασύτητα και αναισχυντίαν. Και έτσι η πλήρης εμφάνισις του ανόμου θα γίνη, όταν το εμπόδιον αυτό λείψη από το μέσον. Β Θεσ. 2,10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· Β Θεσ. 2,10 Θα γίνη ακόμη η εμφάνισίς του με κάθε μέσον και είδος απάτης, που θα είναι καρπός της αδικίας, που θα επικρατήση μεταξύ εκείνων που θα είναι προωρισμένοι εξ αιτίας των δια την απώλειαν, επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και κάμουν κτήμα των την αλήθειαν, δια να σωθούν. Β Θεσ. 2,11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, Β Θεσ. 2,11 Και δια τούτο θα παραχωρήση ο Θεός να έλθη και εκδηλωθή εις αυτούς ενέργεια πονηρά, δια να πιστεύσουν αυτοί στο ψεύδος, Β Θεσ. 2,12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾿ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ. Β Θεσ. 2,12 και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν εις την αλήθειαν, αλλ' εδέχθησαν και ηκολούθησαν με ευχαρίστησιν και προθυμίαν την αδικίαν.