Ticker

10/recent/ticker-posts

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ....ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΕΝ ΖΩΗ...

Χαίρεται ” τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε “. Τα “έργα” και ειδικά το “είδος ” των έργων , αποδεικνύουν και δεικνύουν το “Πνεύμα “ που κινεί τις καταστάσεις. . Είναι αναγκαίο να αναζητώ μέσα από τα “έργα “ , ποιό πνεύμα που δεν το βλέπω ,κινεί και βρίσκεται από πίσω και μέσα σε αυτό που βλέπω . Αλλά και σε μένα τον ίδιο ,ποιό “πνεύμα “ με κινεί ; αυτό είναι που επιλέγω και σε αυτούς που επιλέγω να με κυβερνούν .Από εμένα εξαρτώνται όλα . Μόνο εκ των έργων μου ,θα διαπιστώσω ποιός είμαι . “δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου”. Με την ποιότητα των “έργων “ μου δείχνω την πίστη μου ,αλλά και την απιστία μου . Τα παραπάνω λόγια εννοούν με το είδος , την ποιότητα των “έργων ” μου ,θα δείξω και το είδος και την ποιότητα της πίστης μου .. “Έργα” έκανα και θα κάνω και από αυτά θα κριθώ . θα σκεφτώ ,θα μιλήσω και θα πράξω ,όμως με ποιό είδος ΠΙΣΤΗΣ τα κάνω όλα αυτά . Πίστη στις ανύπαρκτες μου δυνάμεις , στην δική μου “δόξα “.. Η στην Πίστη στην παντοδυναμία ,την πανσοφία μα πάνω από όλα στην Αγάπη του Θεού ,στην “δόξα του Θεού “.. Ανάλογα με ποιά “δόξα “ το κάνω ,αυτή μου επιστρέφει Η κενή δόξα του “κόσμου ” ή η “Δόξα ” του Θεού . Έργα ,σημεία και τέρατα … Τί ούν ποιείς σύ σημείον ίνα ίδωμεν καί πιστεύσωμέν ω. 5,43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για έργα , καρπούς ,παράβολες , σημεία και τέρατα κεκαλυμμένο το Άγιο Πνεύμα ,αλλά και το “πονηρό ” μέσα σε αυτά ΚΑΡΠΟΙ των έργων . Τι μπορώ να κάνω για να αποκαλύψω πίσω από κάθε έργο που ποιώ εγώ ή βλέπω από κάποιον άλλον ,τι ΠΝΕΥΜΑ κρύβεται . “ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν “. Το “έργο” έχει αποτέλεσμα του μία κατάσταση , μία “πλήρωση” μου δημιουργεί μία “διάθεση ” ανάλογη . Η διάθεση αυτή είναι ο “καρπός ” του Πνεύματος “ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται.” Αν ανοίξω την πόρτα της ψυχής μου και βρεί “καθαρά ” ως περιστερά ,που δεν πατάει σε ακαθαρσίες ,το Άγιο Πνεύμα ,θα δώσει “καρπούς “.. Αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Αν όμως τα έργα μου ,είναι αποτέλεσμα “πνεύματος πονηριάς ” η απουσία της χάρης του Θεού … οι καρποί θα είναι αντίθετοι «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιείν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία πονηρία πλεονεξία κακία, μεστούς φθόνου φόνου έριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας» (Ρωμ. α’, 28-31). Λείπει το Άγιο Πνεύμα ,αποσύρθηκε… Βλέπω γύρω μου μία κατάσταση ΕΡΓΑ ,ενέργειες ,με διάφορους να επιμένουν ότι νοιάζονται για μένα …αλλά βλέπω τα αποτελέσματα να είναι αποτελέσματα από έναν “αδόκιμον νουν” πονηρίας …υπερηφάνους, αλαζόνας, έριδος ,δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, εφευρετάς κακών κ.α Δεν βλέπω καρπούς “Πνεύματος Αγίου ” πλέον.. ΓΙΑΤΙ ; Ησ. 3,1 ” ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν,” Ο Θεός πριν την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “αρπάζει” τους ελεήμονες . όποιον έχει οικτίρμων καρδιά , έχει σπλάχνα οικτιρμών ,έχει δυνατή προσευχή με δάκρυα , που πάει ως ακτίνα προβολέας πάνω στον ουρανό ,είναι ΕΛΕΗΜΩΝ και μπορεί να μεσιτεύσει και να ανατρέψει την κατάσταση,τον παίρνει ο Θεός πριν την καταστροφή . Ο ΕΛΕΗΜΩΝ άνθρωπος που λείπει …έχει πραγματικά ΑΓΑΠΗ για την πατρίδα του ,για όλο τον τον κόσμο , για δικαίους και αδίκους, έχει συντετριμμένη καρδιά ,τεταπεινωμένη ,μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση ,την βουλή του Θεού , με τα δάκρυα του ,με την θερμή προσευχή του στον Θεό . Δεν είναι κύμβαλο που απλά βροντάει ,συλλέγοντας οπαδούς ..δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες.. Ο Θεός θα μας παρουσιάσει και θα επιτρέψει να εμφανιστεί ο ΕΛΕΗΜΩΝ ,να βγει μπροστά ως μεσίτης όλων μας , όταν είμαστε ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ και κυριολεκτικά δαρμένοι …. Έως τότε θα απολαμβάνουμε τους “καρπούς ” των έργων μας και τους “πλάνους “ κάθε τύπου και είδους , για εθνό σωτήρες πλανώντες και πλανώμενοι . Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας Γ.Μ