Ticker

10/recent/ticker-posts

ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ...!!“Οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγα...θα μας καταδιώξει ,μας βρήκε “αποστάτες ” αμετανόητους , όσο δεν πάμε να πάρουμε συγχωρητική ευχή …είμαστε τελειωμένοι”....!!Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας ...!!

Χαίρεται Δεν υπάρχουν πλέον “δικαιώματα ” …”κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς” Όλα μοιάζουν και υποδεικνύουν την απώλεια “δικαιωμάτων “ του “πολίτη “ ,του “εργαζομένου ” ,όλα δείχνουν “παράλογα ” και πια τίποτα να μην θεωρείται δεδομένο ως δικαίωμα .. ” κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγα” Απολύονται και μπαίνουν σε αναστολή εργαζόμενοι , χωρίς ούτε καν ένα επίδομα, καταπατάτε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ σαν κουρελόχαρτο πολλά άρθρα του .. Άλλα και άλλα κυριαρχικά πολιτικά δικαιώματα και κώδικες δεοντολογίας … Αποκ. 12,17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. Αποκ. 12,17 Και κατελήφθη από μανίαν ο δράκων εναντίον της γυναικός και επήγε να κάμη πόλεμον εναντίον των υπολοίπων απογόνων της (των ανθρώπων, που θα επίστευαν στον Χριστόν και θα ήσαν αδελφοί αυτού), οι οποίοι θα ετήρουν τας εντολάς του Θεού και θα είχαν σταθεράν και ακλόνητον την ομολογίαν της πίστεως των στον Ιησούν Χριστόν. Είναι τα “δικαιώματα ” του ΠΙΣΤΟΥ που χάνονται .. Μην ψάχνετε “Αδελφοί ” Ορθόδοξοι Βαπτισμένοι “ἐχόντες τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.“ Υγειονομικοί Βαπτισμένοι κ.α επαγγέλματα που έπονται …θα μας καταδιώξει ,μας βρήκε “αποστάτες ” αμετανόητους , όσο δεν πάμε κάτω από το “επιτραχήλιο” να πάρουμε δωρεάν συγχωρητική ευχή …είμαστε τελειωμένοι.. Λόγω των αμαρτιών μας ,θα μας “καταδιώξει ” , ήδη μας καταδιώκει … όλους θα μας καταδιώξει ,θα ζητήσει τα δικαιώματα όλων μας εδώ στην γή. Όσο δεν χρησιμοποιούμαι την “κατάθεση ” των αμαρτιών μας ,της αδυναμίας μας ,στον εξομολόγο και δεν προβαίνουμε σε είσπραξη της “χάρις “, δωρεάν άφεση των αμαρτιών μας .. τότε θα νοιώθουμε την “παγωμένη ανάσα του“,να μας καταδιώκει ,αφού δεν θέλουμε το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,που θέλει ΔΩΡΕΑΝ να μας σώσει.. Εφόσον ο Θεός επέτρεψε να.. “ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, ” … οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ… Τότε ανευ εξομολογήσεως και συγχωρητικής ευχής ,δια της χάριτος Ιησού Χριστού και δωρεάν (χωρίς να μπορούμε να την ξεπληρώσουμε) Η σατανική καταδίωξη θα συνεχίζεται ,με συνεχιζόμενες ΘΛΙΨΕΙΣ γεγονότα , στενή και τεθλιμμένη οδός συνεχώς Οδός που μόνη διέξοδος θα είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ η συγχωρητική Ευχή δια του Ιερέα ,που θα μεταφέρει τις αμαρτίες μας ,στον Χριστό. Εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε τις αμαρτίες μας ,δεν μπορούμε να ξεπλυθούμε με κανένα τρόπο ,να τις διαγράψουμε ,να τις ξεχρεώσουμε, κανένας ψυχολόγος ,ψυχίατρος ,γκουρού ΚΑΝΕΙΣ θα παραμένουμε μέσα στην ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ τον φόβο ,τον τρόμο .. Παρά μόνο ” ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» Ιωάννης α:36. “ Δεν μπορούμε δια της τήρησης του νόμου να σωθούμε ,να ξεφύγουμε από τα λάθη ,τις αμαρτίες ,είναι αμέτρητες οι “παγίδες ” .. Ταπείνωση είναι να αποδεχτώ αυτή την αδυναμία ,να μπω κάτω από την σκέπη του “επιτραχηλίου ” …και διά της δωρεάς ,να πάρω πίσω τα δικαιώματα ” μου,την Ελευθερία μου . Αδελφέ είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας ,δεν υπάρχει τρόπος να ξεχρεώσουμε ,όσες και καλές πράξεις να κάνουμε ,όσο και καλοί να γίνουμε ,παρά μόνο αν κάποιος “αναμάρτητος ” που τήρησε κατα γράμμα τον “νόμο ” και είναι δεξιά από τον Πατέρα ,μεσίτης για μένα … θελήσει να τις σηκώσει για εμάς και να μας λύσει …και ποιός είναι αυτός ; Αν λοιπόν νοιώθω “θλιμμένος “,πιεσμένος ,σε αδιέξοδο .. Μήπως η καλύτερη λύση είναι, να προσπαθήσω ,να πιεστώ , να πάω να “καταθέσω ” την αδυναμία μου αυτή ,σε έναν Ιερέα ,στο μυστήριο της εξομολογήσεως ,για να με λύσει . Ο Χριστός με κοιτά λυπημένος στον σταυρό ,μέσα σε κάθε εκκλησία . περιμένει …. να του ζητήσω να πάρει τις αμαρτίες μου στην πλάτη του ,να με ελευθερώσει Αλλά αρνούμαι ,δεν θέλω,, Ματθ. 12,20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν· (Δηλαδή ανθρώπους τσακισμένους από τας πικρίας της ζωής και το βάρος της αμαρτίας, που κινδυνεύουν να χάσουν κάθε ελπίδα σωτηρίας των, όχι μόνον δεν θα τους απογοητεύση, αλλά θα τους ενθαρρύνη να δεχθούν τον νόμον και την σωτηρίαν που τους δίδει ο Θεός και να εξέλθουν έτσι νικηταί). Ματθ. 12,20 Καλάμι τσακισμένο δεν θα το συντρίψη και φιτίλι μισοσβησμένο, που καπνίζει, δεν θα το σβήση, έως ότου οδηγήση εις νίκην και καταστήση σεβαστήν εις τας καρδίας των ανθρώπων την δικαιοσύνην του Θεού. Στα παράθυρα των τηλεοράσεων οι διαμαρτυρίες δεν ωφελούν .. Η κάθε κατάθεση παραπόνων οπουδήποτε δεν ωφελεί .. η απώλεια των δικαιωμάτων θα είναι καταιγιστική όπως και τα γεγονότα ,θα είναι ΘΛΙΒΕΡΆ.. Έως ο καθένας από εμάς θελήσει να πει… “Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου….” και να τρέξει να ξεχρεώσει την τεράστια οφειλή του … Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας Γ.Μ https://www.triklopodia.gr/%ce%bf%e1%bd%90%ce%b1%e1%bd%b6-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%ce%b3%e1%bf%86%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%e1%bd%b6-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bd-%e1%bd%85%cf%84%ce%b9-%ce%ba/