Για δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν λάβει ουσιαστικά μέτρα θωράκισης και στήριξης του κλάδου τους, προειδοποίησαν οι εργαζόμενοι των Σωμάτων Ασφάλειας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της ΔΕΘ και την κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού, τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμάτων Ασφάλειας και Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όσα διεκδικούν. Εξάλλου, αύριο το απόγευμα αναμένεται να καταθέσουν σχετικό υπόμνημα στο Υφυπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) με στόχο να ενημερωθεί η κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση να δείξει… πρόσωπο μέσα στον Σεπτέμβρη, αλλιώς η υπομονή μας τελείωσε. Θα δείτε άλλη στάση, θα είμαστε κάτω στο πεζοδρόμιο», τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος, κάνοντας ξεκάθαρη τη στάση που σκοπεύουν να κρατήσουν. «Δύο χρόνια υπομονής από εμάς είναι υπέρ αρκετά, δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας αλλά εργαζόμενοι και διεκδικούμε τα αυτονόητα», επισήμανε. Ανάμεσα σε όσα διεκδικούν οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες, οι Λιμενικοί και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι να ενισχυθεί ο κλάδος τους με προσλήψεις από εκπαιδευμένο προσωπικό, να αναγνωριστεί το επάγγελμα τους ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, να λαμβάνουν καλύτερες απολαβές και νυχτερινά, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με οχήματα κ.α. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ, Ανδρέας Βέλλιος, το νούμερο ένα θέμα είναι η αναγνώριση του επαγγέλματός τους από την Πολιτεία ως επικίνδυνο, ενώ στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων, για να υπάρχει ασφάλεια στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ, Δημήτρης Σταθόπουλος, τόνισε ότι πρέπει να αναγνωριστεί άμεσα το επάγγελμα του Πυροσβέστη ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, όπως και να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό και καινούργια οχήματα οι υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Ενώσεων Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, Παναγιώτης Τσιάνος, τόνισε ότι … ακόμα αναμένουν οι δεσμεύσεις για ενίσχυση, να γίνουν πράξη και πως το προσωπικό της πρώτης γραμμής έχει μέσο όρο ηλικίας 45 ετών. Μάλιστα, σημείωσε ότι θα επιδιώξουν σύντομα να λάβουν απαντήσεις. Από την πλευρά του Ελληνικού Στρατού, ο κ. Δημήτρης Ρώτας, πρόεδρος ΠΟΜΕΝΣ κατήγγειλε πως έναν χρόνο έκαναν απλήρωτες υπερωρίες στον Έβρο, ενώ υπάρχουν μια σειρά από άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Για τον εμβολιασμό Αναφορικά με την θωράκιση απέναντι στην πανδημία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ του εμβολιασμού και μάλιστα θα πρέπει το προσωπικό να ενημερωθεί σωστά ούτως ώστε να ξεπεράσει τις οποίες επιφυλάξεις. Τόνισαν όμως ότι είναι ξεκάθαρα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, καθώς και στις ενδεχόμενες κυρώσεις σε όσους δεν εμβολιαστούν. ':"vimeo"===g.type&&(c=''),f.addClass("owl-video-playing"),this._playing=f,d=a('
'+c+"
"),e.after(d)},d.prototype.isInFullScreen=function(){var d=c.fullscreenElement||c.mozFullScreenElement||c.webkitFullscreenElement;return d&&a(d).parent().hasClass("owl-video-frame")&&(this._core.speed(0),this._fullscreen=!0),d&&this._fullscreen&&this._playing?!1:this._fullscreen?(this._fullscreen=!1,!1):this._playing&&this._core.state.orientation!==b.orientation?(this._core.state.orientation=b.orientation,!1):!0},d.prototype.destroy=function(){var a,b;this._core.$element.off("click.owl.video");for(a in this._handlers)this._core.$element.off(a,this._handlers[a]);for(b in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[b]&&(this[b]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Video=d}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b,c,d){var e=function(b){this.core=b,this.core.options=a.extend({},e.Defaults,this.core.options),this.swapping=!0,this.previous=d,this.next=d,this.handlers={"change.owl.carousel":a.proxy(function(a){"position"==a.property.name&&(this.previous=this.core.current(),this.next=a.property.value)},this),"drag.owl.carousel dragged.owl.carousel translated.owl.carousel":a.proxy(function(a){this.swapping="translated"==a.type},this),"translate.owl.carousel":a.proxy(function(){this.swapping&&(this.core.options.animateOut||this.core.options.animateIn)&&this.swap()},this)},this.core.$element.on(this.handlers)};e.Defaults={animateOut:!1,animateIn:!1},e.prototype.swap=function(){if(1===this.core.settings.items&&this.core.support3d){this.core.speed(0);var b,c=a.proxy(this.clear,this),d=this.core.$stage.children().eq(this.previous),e=this.core.$stage.children().eq(this.next),f=this.core.settings.animateIn,g=this.core.settings.animateOut;this.core.current()!==this.previous&&(g&&(b=this.core.coordinates(this.previous)-this.core.coordinates(this.next),d.css({left:b+"px"}).addClass("animated owl-animated-out").addClass(g).one("webkitAnimationEnd mozAnimationEnd MSAnimationEnd oanimationend animationend",c)),f&&e.addClass("animated owl-animated-in").addClass(f).one("webkitAnimationEnd mozAnimationEnd MSAnimationEnd oanimationend animationend",c))}},e.prototype.clear=function(b){a(b.target).css({left:""}).removeClass("animated owl-animated-out owl-animated-in").removeClass(this.core.settings.animateIn).removeClass(this.core.settings.animateOut),this.core.transitionEnd()},e.prototype.destroy=function(){var a,b;for(a in this.handlers)this.core.$element.off(a,this.handlers[a]);for(b in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[b]&&(this[b]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Animate=e}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b,c){var d=function(b){this.core=b,this.core.options=a.extend({},d.Defaults,this.core.options),this.handlers={"translated.owl.carousel refreshed.owl.carousel":a.proxy(function(){this.autoplay() },this),"play.owl.autoplay":a.proxy(function(a,b,c){this.play(b,c)},this),"stop.owl.autoplay":a.proxy(function(){this.stop()},this),"mouseover.owl.autoplay":a.proxy(function(){this.core.settings.autoplayHoverPause&&this.pause()},this),"mouseleave.owl.autoplay":a.proxy(function(){this.core.settings.autoplayHoverPause&&this.autoplay()},this)},this.core.$element.on(this.handlers)};d.Defaults={autoplay:!1,autoplayTimeout:5e3,autoplayHoverPause:!1,autoplaySpeed:!1},d.prototype.autoplay=function(){this.core.settings.autoplay&&!this.core.state.videoPlay?(b.clearInterval(this.interval),this.interval=b.setInterval(a.proxy(function(){this.play()},this),this.core.settings.autoplayTimeout)):b.clearInterval(this.interval)},d.prototype.play=function(){return c.hidden===!0||this.core.state.isTouch||this.core.state.isScrolling||this.core.state.isSwiping||this.core.state.inMotion?void 0:this.core.settings.autoplay===!1?void b.clearInterval(this.interval):void this.core.next(this.core.settings.autoplaySpeed)},d.prototype.stop=function(){b.clearInterval(this.interval)},d.prototype.pause=function(){b.clearInterval(this.interval)},d.prototype.destroy=function(){var a,c;b.clearInterval(this.interval);for(a in this.handlers)this.core.$element.off(a,this.handlers[a]);for(c in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[c]&&(this[c]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.autoplay=d}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a){"use strict";var b=function(c){this._core=c,this._initialized=!1,this._pages=[],this._controls={},this._templates=[],this.$element=this._core.$element,this._overrides={next:this._core.next,prev:this._core.prev,to:this._core.to},this._handlers={"prepared.owl.carousel":a.proxy(function(b){this._core.settings.dotsData&&this._templates.push(a(b.content).find("[data-dot]").andSelf("[data-dot]").attr("data-dot"))},this),"add.owl.carousel":a.proxy(function(b){this._core.settings.dotsData&&this._templates.splice(b.position,0,a(b.content).find("[data-dot]").andSelf("[data-dot]").attr("data-dot"))},this),"remove.owl.carousel prepared.owl.carousel":a.proxy(function(a){this._core.settings.dotsData&&this._templates.splice(a.position,1)},this),"change.owl.carousel":a.proxy(function(a){if("position"==a.property.name&&!this._core.state.revert&&!this._core.settings.loop&&this._core.settings.navRewind){var b=this._core.current(),c=this._core.maximum(),d=this._core.minimum();a.data=a.property.value>c?b>=c?d:c:a.property.value").addClass(d.dotClass).append(a("")).prop("outerHTML")]),d.navContainer&&d.dotsContainer||(this._controls.$container=a("
").addClass(d.controlsClass).appendTo(this.$element)),this._controls.$indicators=d.dotsContainer?a(d.dotsContainer):a("
").hide().addClass(d.dotsClass).appendTo(this._controls.$container),this._controls.$indicators.on("click","div",a.proxy(function(b){var c=a(b.target).parent().is(this._controls.$indicators)?a(b.target).index():a(b.target).parent().index();b.preventDefault(),this.to(c,d.dotsSpeed)},this)),b=d.navContainer?a(d.navContainer):a("
").addClass(d.navContainerClass).prependTo(this._controls.$container),this._controls.$next=a("<"+d.navElement+">"),this._controls.$previous=this._controls.$next.clone(),this._controls.$previous.addClass(d.navClass[0]).html(d.navText[0]).hide().prependTo(b).on("click",a.proxy(function(){this.prev(d.navSpeed)},this)),this._controls.$next.addClass(d.navClass[1]).html(d.navText[1]).hide().appendTo(b).on("click",a.proxy(function(){this.next(d.navSpeed)},this));for(c in this._overrides)this._core[c]=a.proxy(this[c],this)},b.prototype.destroy=function(){var a,b,c,d;for(a in this._handlers)this.$element.off(a,this._handlers[a]);for(b in this._controls)this._controls[b].remove();for(d in this.overides)this._core[d]=this._overrides[d];for(c in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[c]&&(this[c]=null)},b.prototype.update=function(){var a,b,c,d=this._core.settings,e=this._core.clones().length/2,f=e+this._core.items().length,g=d.center||d.autoWidth||d.dotData?1:d.dotsEach||d.items;if("page"!==d.slideBy&&(d.slideBy=Math.min(d.slideBy,d.items)),d.dots||"page"==d.slideBy)for(this._pages=[],a=e,b=0,c=0;f>a;a++)(b>=g||0===b)&&(this._pages.push({start:a-e,end:a-e+g-1}),b=0,++c),b+=this._core.mergers(this._core.relative(a))},b.prototype.draw=function(){var b,c,d="",e=this._core.settings,f=(this._core.$stage.children(),this._core.relative(this._core.current()));if(!e.nav||e.loop||e.navRewind||(this._controls.$previous.toggleClass("disabled",0>=f),this._controls.$next.toggleClass("disabled",f>=this._core.maximum())),this._controls.$previous.toggle(e.nav),this._controls.$next.toggle(e.nav),e.dots){if(b=this._pages.length-this._controls.$indicators.children().length,e.dotData&&0!==b){for(c=0;c0?(d=new Array(b+1).join(this._templates[0]),this._controls.$indicators.append(d)):0>b&&this._controls.$indicators.children().slice(b).remove();this._controls.$indicators.find(".active").removeClass("active"),this._controls.$indicators.children().eq(a.inArray(this.current(),this._pages)).addClass("active")}this._controls.$indicators.toggle(e.dots)},b.prototype.onTrigger=function(b){var c=this._core.settings;b.page={index:a.inArray(this.current(),this._pages),count:this._pages.length,size:c&&(c.center||c.autoWidth||c.dotData?1:c.dotsEach||c.items)}},b.prototype.current=function(){var b=this._core.relative(this._core.current());return a.grep(this._pages,function(a){return a.start<=b&&a.end>=b}).pop()},b.prototype.getPosition=function(b){var c,d,e=this._core.settings;return"page"==e.slideBy?(c=a.inArray(this.current(),this._pages),d=this._pages.length,b?++c:--c,c=this._pages[(c%d+d)%d].start):(c=this._core.relative(this._core.current()),d=this._core.items().length,b?c+=e.slideBy:c-=e.slideBy),c},b.prototype.next=function(b){a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this.getPosition(!0),b)},b.prototype.prev=function(b){a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this.getPosition(!1),b)},b.prototype.to=function(b,c,d){var e;d?a.proxy(this._overrides.to,this._core)(b,c):(e=this._pages.length,a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this._pages[(b%e+e)%e].start,c))},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Navigation=b}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b){"use strict";var c=function(d){this._core=d,this._hashes={},this.$element=this._core.$element,this._handlers={"initialized.owl.carousel":a.proxy(function(){"URLHash"==this._core.settings.startPosition&&a(b).trigger("hashchange.owl.navigation")},this),"prepared.owl.carousel":a.proxy(function(b){var c=a(b.content).find("[data-hash]").andSelf("[data-hash]").attr("data-hash");this._hashes[c]=b.content},this)},this._core.options=a.extend({},c.Defaults,this._core.options),this.$element.on(this._handlers),a(b).on("hashchange.owl.navigation",a.proxy(function(){var a=b.location.hash.substring(1),c=this._core.$stage.children(),d=this._hashes[a]&&c.index(this._hashes[a])||0;return a?void this._core.to(d,!1,!0):!1},this))};c.Defaults={URLhashListener:!1},c.prototype.destroy=function(){var c,d;a(b).off("hashchange.owl.navigation");for(c in this._handlers)this._core.$element.off(c,this._handlers[c]);for(d in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[d]&&(this[d]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Hash=c}(window.Zepto||window.jQuery,window,document); /*! Theia Sticky Sidebar | v1.7.0 - https://github.com/WeCodePixels/theia-sticky-sidebar */ (function($){$.fn.theiaStickySidebar=function(options){var defaults={'containerSelector':'','additionalMarginTop':0,'additionalMarginBottom':0,'updateSidebarHeight':true,'minWidth':0,'disableOnResponsiveLayouts':true,'sidebarBehavior':'modern','defaultPosition':'relative','namespace':'TSS'};options=$.extend(defaults,options);options.additionalMarginTop=parseInt(options.additionalMarginTop)||0;options.additionalMarginBottom=parseInt(options.additionalMarginBottom)||0;tryInitOrHookIntoEvents(options,this);function tryInitOrHookIntoEvents(options,$that){var success=tryInit(options,$that);if(!success){console.log('TSS: Body width smaller than options.minWidth. Init is delayed.');$(document).on('scroll.'+options.namespace,function(options,$that){return function(evt){var success=tryInit(options,$that);if(success){$(this).unbind(evt)}}}(options,$that));$(window).on('resize.'+options.namespace,function(options,$that){return function(evt){var success=tryInit(options,$that);if(success){$(this).unbind(evt)}}}(options,$that))}}function tryInit(options,$that){if(options.initialized===true){return true}if($('body').width().theiaStickySidebar:after {content: ""; display: table; clear: both;}'))}$that.each(function(){var o={};o.sidebar=$(this);o.options=options||{};o.container=$(o.options.containerSelector);if(o.container.length==0){o.container=o.sidebar.parent()}o.sidebar.parents().css('-webkit-transform','none');o.sidebar.css({'position':o.options.defaultPosition,'overflow':'visible','-webkit-box-sizing':'border-box','-moz-box-sizing':'border-box','box-sizing':'border-box'});o.stickySidebar=o.sidebar.find('.theiaStickySidebar');if(o.stickySidebar.length==0){var javaScriptMIMETypes=/(?:text|application)\/(?:x-)?(?:javascript|ecmascript)/i;o.sidebar.find('script').filter(function(index,script){return script.type.length===0||script.type.match(javaScriptMIMETypes)}).remove();o.stickySidebar=$('
').addClass('theiaStickySidebar').append(o.sidebar.children());o.sidebar.append(o.stickySidebar)}o.marginBottom=parseInt(o.sidebar.css('margin-bottom'));o.paddingTop=parseInt(o.sidebar.css('padding-top'));o.paddingBottom=parseInt(o.sidebar.css('padding-bottom'));var collapsedTopHeight=o.stickySidebar.offset().top;var collapsedBottomHeight=o.stickySidebar.outerHeight();o.stickySidebar.css('padding-top',1);o.stickySidebar.css('padding-bottom',1);collapsedTopHeight-=o.stickySidebar.offset().top;collapsedBottomHeight=o.stickySidebar.outerHeight()-collapsedBottomHeight-collapsedTopHeight;if(collapsedTopHeight==0){o.stickySidebar.css('padding-top',0);o.stickySidebarPaddingTop=0}else{o.stickySidebarPaddingTop=1}if(collapsedBottomHeight==0){o.stickySidebar.css('padding-bottom',0);o.stickySidebarPaddingBottom=0}else{o.stickySidebarPaddingBottom=1}o.previousScrollTop=null;o.fixedScrollTop=0;resetSidebar();o.onScroll=function(o){if(!o.stickySidebar.is(":visible")){return}if($('body').width()o.container.width()){resetSidebar();return}}var scrollTop=$(document).scrollTop();var position='static';if(scrollTop>=o.sidebar.offset().top+(o.paddingTop-o.options.additionalMarginTop)){var offsetTop=o.paddingTop+options.additionalMarginTop;var offsetBottom=o.paddingBottom+o.marginBottom+options.additionalMarginBottom;var containerTop=o.sidebar.offset().top;var containerBottom=o.sidebar.offset().top+getClearedHeight(o.container);var windowOffsetTop=0+options.additionalMarginTop;var windowOffsetBottom;var sidebarSmallerThanWindow=(o.stickySidebar.outerHeight()+offsetTop+offsetBottom)<$(window).height();if(sidebarSmallerThanWindow){windowOffsetBottom=windowOffsetTop+o.stickySidebar.outerHeight()}else{windowOffsetBottom=$(window).height()-o.marginBottom-o.paddingBottom-options.additionalMarginBottom}var staticLimitTop=containerTop-scrollTop+o.paddingTop;var staticLimitBottom=containerBottom-scrollTop-o.paddingBottom-o.marginBottom;var top=o.stickySidebar.offset().top-scrollTop;var scrollTopDiff=o.previousScrollTop-scrollTop;if(o.stickySidebar.css('position')=='fixed'){if(o.options.sidebarBehavior=='modern'){top+=scrollTopDiff}}if(o.options.sidebarBehavior=='stick-to-top'){top=options.additionalMarginTop}if(o.options.sidebarBehavior=='stick-to-bottom'){top=windowOffsetBottom-o.stickySidebar.outerHeight()}if(scrollTopDiff>0){top=Math.min(top,windowOffsetTop)}else{top=Math.max(top,windowOffsetBottom-o.stickySidebar.outerHeight())}top=Math.max(top,staticLimitTop);top=Math.min(top,staticLimitBottom-o.stickySidebar.outerHeight());var sidebarSameHeightAsContainer=o.container.height()==o.stickySidebar.outerHeight();if(!sidebarSameHeightAsContainer&&top==windowOffsetTop){position='fixed'}else if(!sidebarSameHeightAsContainer&&top==windowOffsetBottom-o.stickySidebar.outerHeight()){position='fixed'}else if(scrollTop+top-o.sidebar.offset().top-o.paddingTop<=options.additionalMarginTop){position='static'}else{position='absolute'}}if(position=='fixed'){var scrollLeft=$(document).scrollLeft();o.stickySidebar.css({'position':'fixed','width':getWidthForObject(o.stickySidebar)+'px','transform':'translateY('+top+'px)','left':(o.sidebar.offset().left+parseInt(o.sidebar.css('padding-left'))-scrollLeft)+'px','top':'0px'})}else if(position=='absolute'){var css={};if(o.stickySidebar.css('position')!='absolute'){css.position='absolute';css.transform='translateY('+(scrollTop+top-o.sidebar.offset().top-o.stickySidebarPaddingTop-o.stickySidebarPaddingBottom)+'px)';css.top='0px'}css.width=getWidthForObject(o.stickySidebar)+'px';css.left='';o.stickySidebar.css(css)}else if(position=='static'){resetSidebar()}if(position!='static'){if(o.options.updateSidebarHeight==true){o.sidebar.css({'min-height':o.stickySidebar.outerHeight()+o.stickySidebar.offset().top-o.sidebar.offset().top+o.paddingBottom})}}o.previousScrollTop=scrollTop};o.onScroll(o);$(document).on('scroll.'+o.options.namespace,function(o){return function(){o.onScroll(o)}}(o));$(window).on('resize.'+o.options.namespace,function(o){return function(){o.stickySidebar.css({'position':'static'});o.onScroll(o)}}(o));if(typeof ResizeSensor!=='undefined'){new ResizeSensor(o.stickySidebar[0],function(o){return function(){o.onScroll(o)}}(o))}function resetSidebar(){o.fixedScrollTop=0;o.sidebar.css({'min-height':'1px'});o.stickySidebar.css({'position':'static','width':'','transform':'none'})}function getClearedHeight(e){var height=e.height();e.children().each(function(){height=Math.max(height,$(this).height())});return height}})}function getWidthForObject(object){var width;try{width=object[0].getBoundingClientRect().width}catch(err){}if(typeof width==="undefined"){width=object.width()}return width}return this}})(jQuery); //]]>