Ticker

10/recent/ticker-posts

''ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ''...!!Ενεργοποιείται ΕΚΤΑΚΤΩΣ το «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής»( I.S.C.S.C )...!!

Τώρα θα καταλάβετε ότι η συμφωνία των Πρεσπών μας γυρίζει μπούμερανγκ . Δεν μπορείτε , σύμφωνα με τ αντανακλαστικά που επιδείξατε , να σταθμίσετε το συνονθύλευμα των γεωπολιτικών κινδύνων που δρομολογήθηκαν και αναδείχθηκαν μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και την ευρύτερη περιοχή , το πότε , που , με ποια ακολουθία και σε ποιό βαθμό θα χτυπήσουν την ζαλισμένη πατρίδα μας . Βόρεια Ήπειρο , Σκόπια , Θράκη , Τένεδος και Ίμβρο ,Κατεχόμενη Κύπρο κ.α, θα γεμίσουν την επόμενη 3ετία με Αφγανούς προστατευόμενους της Τουρκίας. ΕΚΕΙ θα ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ο Ερντογάν αυτό που λέει ” ΑΠΟΘΗΚΗ” προσφύγων .ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙ όταν λέει “Η Τουρκία ΔΕΝ θα γίνει αποθήκη μεταναστών της Ευρώπης” Μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2021 και τα 47 μέλη μας ( Τακτικά , Επίτιμα , Επιχειρησιακά ) θα βρίσκονται στα πόστα τους , κυρίως στο εξωτερικό . Οι πιστώσεις βρέθηκαν χάριν σε ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ που επιθυμούν την ανωνυμία τους. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ της από10 Φεβρουαρίου 2019 ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Στην Αθήνα σήμερα 20 Αυγούστου 2021 και στην αίθουσα …. του … οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και μη στερούμενοι των πολιτικών μας δικαιωμάτων, συνήλθαμε σε συνέλευση και αφού ακούσαμε τον εισηγητή μας , στρατηγό εναποστρατεία ,…αποφασίσαμε ομόφωνα την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Σωματείου με την επωνυμία «Internal Security and Geopolitical Strategy Council » «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » ή χάριν συντομίας ( I.S.C.S.C ) με έδρα την Αθήνα και την Λευκωσία λειτουργούντο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού όπως συντάχθηκε και αποδεχόμαστε σήμερα ότι εξακολουθεί να ισχύει . II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » Άρθρο 1ο Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα 1. Ιδρύεται δυνάμει της .. από .. απόφασης του …. «Σωματείο» με την επωνυμία «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «I.S.C.S.C ». Ο ξενόγλωσσος τίτλος του Συλλόγου είναι «Internal Security and Geopolitical Strategy Council » Έδρα του ορίζεται η Αθήνα και η Λευκωσία , ενώ μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου 2. Το συμβούλιο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του και συνιστά πρωτοβουλία πολιτών που μπορούν να επηρεάσουν τα γεωπολιτικά δρώμενα λόγο , θέσης , γνωριμιών και ιδιαίτερων ικανοτήτων ΥΠΕΡ του Ελληνικού Κράτους και χωρίς να ακυρώσουν , παρεμποδίσουν ή να αντικαταστήσουν την επίσημη εξωτερική του Πολιτική σε κανένα βαθμό και μορφή. Άρθρο 2ο Σκοποί του Συμβουλίου, αποστολή . Με όραμα να καταστήσει την Ελλάδα σύγχρονη υπερδύναμη σταθερότητας και τον Ελληνισμό ΕΝΕΡΓΗ Κοσμοθεωρία … τους παρακάτω σκοπούς …» Άρθρο 3ο Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συμβουλίου είναι …. Άρθρο 4ο Τμήματα δραστηριοτήτων , δομές , οργανόγραμμα και Ιεραρχία . Άρθρο 5ο Μέλη του Συμβουλίου . Το Συμβούλιο συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος εγγράφεται οποιοσδήποτε έχει ιστορικό ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ συνείδησης , είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού… κατόπιν υποβολής αίτησής του και απόφαση του Δ.Σ…. είναι έμμισθος μέχρι το βαθμό αξιοπρεπούς διαβίωσης και για χρονικό διάστημα 1 έτους από την ημέρα αποδοχής … δεν έχει υποχρέωσες που … Άρθρον 5α Το Συμβούλιο προστατεύει τα μέλη του , μεριμνά για την ανωνυμία τους , τους εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των αποστολών που τους αναθέτει και τους παρέχει ωφελήματα όπως ( χρήση εγκαταστάσεων , μέσα μεταφοράς, εισιτήρια κ.λπ.) Τα μέλη δεν καταβάλλουν καμιά συνδρομή υποχρεωτικά , δεν έχουν καμιά υποχρέωση που είναι αντίθετη με τη συνείδησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν όποτε το θελήσουν με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες 211-235 . Άρθρο 6ο Επίτιμα Μέλη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου ανακηρύσσονται Επίτιμα Μέλη πρόσωπα που το επιθυμούν και που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες υπέρ του Ελληνικού Έθνους , στο διεθνή χώρο και εντός Ελλάδας , υπέρ της Ιστορίας της , των συμφερόντων της , των αξιών και των αρχών της και γενικά είναι Έλληνες στη συνείδηση που έχουν ξεχωρίσει στα κράτη που διαβιούν ως …. προτιμούνται Έλληνες Ορθόδοξοι που μιλούν άψογα την Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7ο «Εσωτερικός κώδικας » , επικοινωνία μελών ,… Άρθρο 8ο Κυρώσεις 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους του Συμβουλίου ή του Δ.Σ., με την οποία παραβιάζεται διάταξη του παρόντος καταστατικού, ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Συμβουλίου συνιστά σοβαρό παράπτωμα που επισύρει τη διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ και την επιβολή των κυρώσεων που ορίζει ο «εσωτερικός κώδικας » και η δήλωση αποδοχής Άρθρο 9ο «Δράση μελών» . Σε περίπτωση κατεπείγοντος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει μόνο ομόφωνα για έκτακτη δράση που είναι δεσμευτική για τα επιχειρησιακά μέλη Άρθρο 10ο Αποχώρηση μέλους . Άρθρο 11ο Επιστημονική επιτροπή , αρχείο , βάσεις δεδομένων , πληροφοριακό δίκτυο , ενημέρωση κοινής γνώμης .. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Άρθρο 12ο Πόροι , έσοδα , συνδρομές , εισφορές 1. Στα οικονομικά του Συμβουλίου έχουν άμεση «πρόσβαση» όλα τα μέλη και δεν δύναται να είναι περισσότερα από τα λειτουργικά του έξοδα . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Άρθρο 13ο Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται για 6 μήνες με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμος μόνον μέχρι δύο συνολικά θητείες. Άρθρο 14ο Συγκρότηση σε Σώμα 1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) μέλη. Άρθρο 15ο Συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Εκτάκτως, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία και καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Άρθρο 16ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες Δ.Σ. Το Δ.Σ. διοικεί το Συμβούλιο Άρθρο 18ο Πρόεδρος του Δ.Σ .αρμοδιότητες υποχρεώσεις Άρθρο 19ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αρμοδιότητες υποχρεώσεις Άρθρο 20ο Γενικός Γραμματέας. Άρθρο 21ο Ταμίας Άρθρο 22ο Ελεγκτική Επιτροπή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 23ο Γενικές Συνελεύσεις .Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συμβουλίου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Άρθρο 24ο Απαρτία της Γ.Σ Άρθρο 25ο Προεδρείο της Γ.Σ. Άρθρο 26ο Αποφάσεις της Γ.Σ. Άρθρο 27ο Τακτικές συνεδριάσεις Γ.Σ. Άρθρο 28ο Έκτακτες συνεδριάσεις Γ.Σ Άρθρο 29ο Αρχαιρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ . Εσωτερικός Έλεγχος ’ Άρθρο 30ο Τροποποίηση Καταστατικού Άρθρο 31ο Προσωρινό Δ.Σ. Άρθρο 32ο Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από τις διατάξεις του Νόμου για τα Σωματεία, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Συμβουλίου και δη τις .. Άρθρο 31ο . Καταργείται το σωματείο με την επωνυμία « Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας » με έδρα τους Δήμους , Θεσσαλονίκης , Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης και με διαδικτυακή διεύθυνση…. που ιδρύθηκε 21/9/2017 Άρθρο 32ο Αναστέλλεται η δράση της …. και τα μέλη της εντάσσονται σύμφωνα με το οργανόγραμμα που περιγράφεται στις σελίδες… Άρθρο 33ο .1. Γενικός επόπτης , αρμοδιότητες , υποχρεώσεις 2. Γενικό πρόσταγμα .. Ακολουθούν υπογραφές εκάστου εξ υμών ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ( Τομέας Εθνικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής ) https://www.triklopodia.gr/%ce%bf-%cf%85-%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b5/