Ticker

10/recent/ticker-posts

Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς

Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές παιδιών με κρατικά voucher σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ειδικότερα ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ των ωφελούμενων-κατόχων voucher των δύο σχετικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Οι ωφελούμενες διατηρούν το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, όποτε και εάν αυτό συμβεί πλην των δύο τελευταίων μηνών, δηλαδή του Ιουνίου και του Ιουλίου 2022, με τελευταία ημερομηνία ενεργοποίησης voucher την 1η εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022. Οι ωφελούμενες για την εγγραφή οφείλουν: α. Να επιδείξουν στη δομή της επιλογής τους την «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) που έχουν λάβει, ώστε να εγγραφούν. β. Να υπογράψουν τη Σύμβαση με το Φορέα/Δομή και την Εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό τους. Τα έντυπα σύμβασης και εξουσιοδότησης είναι τυποποιημένα και παρέχονται μέσα από την εφαρμογή του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 10η.9.2021. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 11.9.2021 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα. γ. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου από την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, μέσω της «Ειδικής εφαρμογής για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου» (ιστοσελίδα ΕΕΤΑΑ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Σε περίπτωση μη υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, μετά την εγγραφή και την παρέλευση των 40 ημερών, το voucher της ωφελούμενης δύναται να ακυρωθεί. δ. Να εκτυπώσουν το έντυπο παρουσίας με το γραμμωτό κώδικα (barcode) για αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη. Το barcode είναι μοναδικό για κάθε ωφελούμενη και το εν λόγω έντυπο εκτυπώνεται μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, από τον ιστότοπο του Προγράμματος (ιστοσελίδα ΕΕΤΑΑ), όπου εκτυπώνεται και η αξία τοποθέτησης. Συνολικά, υπέβαλαν αίτηση 181.419 μητέρες για 250.863 παιδιά. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, έλαβαν voucher 131.79, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, για περίπου 167.100 βρέφη, προ-νήπια, καθώς και παιδιά και άτομα με αναπηρία για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες σε αντίστοιχες δομές. Οι αιτήσεις συμμετοχής που αφορούσαν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ανήλθαν στις 113.877 και έλαβαν voucher 63.051 παιδιά με βάσει τη σειρά μοριοδότησής τους και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η «αξία τοποθέτησης» (voucher), με μέγιστη διάρκεια ισχύος 11 μήνες, καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων Α. έως Δ. είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Ειδικότερα, η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει για α. τις κατηγορίες Δομών/θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2, για οκτώ (8) ωρών ημερήσια λειτουργία, πλην της μετακίνησης. β. τις κατηγορίες Δομών/θέσεων Β3, Δ, για οκτώ (8) ωρών ημερήσια λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας. γ. στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Γ, για κάθε βάρδια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών. Εφόσον, το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας ή η δομή λειτουργεί λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στην άδεια της, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό του voucher ανά εξυπηρετούμενο παιδί (για παράδειγμα, για Κ.Δ.Α.Π. βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας και στα 6/8 6άωρης λειτουργίας) και εφαρμόζεται κατά την πληρωμή του Φορέα/Δομής. Ο Φορέας/Δομή δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher). Είναι προαιρετικές και δεν καλύπτονται από την «Αξία τοποθέτησης» (voucher) για τις κατηγορίες δομών Σταθμών – Θέσεων Α1-Β1, Α2-Β2: Οι υπηρεσίες μετακίνησης, εφόσον τις επιλέξουν οι ωφελούμενες. H εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για την κατηγορία δομής Β3, όπου η μετακίνηση συμπεριλαμβάνεται στην αξία του voucher Τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες – δραστηριότητες που παρέχονται από τους Σταθμούς (όπως μουσικοκινητική αγωγή, μουσική, χορός, κολύμβηση, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες, εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, παρακολούθηση ξενόγλωσσων μαθημάτων, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή άλλων παραστάσεων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά.), που δεν αφορούν στη βασική απασχόληση – διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εφόσον τις επιλέξουν οι ωφελούμενες, θα επιβαρύνουν οικονομικά τις ίδιες. Οι ενοικιάσεις/ αγορά στολών ή ενοικιάσεις χώρων ή αιθουσών ή θεάτρων για τις σχολικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται τα Χριστούγεννα, στις Εθνικές Επετείους ή/και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεκπαίδευσης δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης παροχή υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα. Ισχύει για όλες τις κατηγορίες δομών. Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, ο φορέας θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τους όρους του προγράμματος/δράσης και ότι δεν υλοποιεί ορθά το φυσικό αντικείμενο αυτής. https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%80/