Ticker

10/recent/ticker-posts

Μοναδικός τρόπος να σωθούμε από τα επερχόμενα....!!ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ...!!«Ει ο Θεός μεθ’ημών, ΟΥΔΕΙΣ καθ’ημών»...!!Αυστηρά για πραγματικά πιστεύοντες....!![ΒΙΝΤΕΟ]

(αυστηρά για πραγματικά πιστεύοντες) Όσο πλησιάζουν τα προρρηθέντα γεγονότα, που πλέον τα φωνάζουν με απόγνωση οι γεωστρατηγικοί και οικονομικοί αναλυταράδες αλλά πολλοί πολιτικοί ανά τον κόσμον, ο άνθρωπος έρχεται σε απόγνωση. Ο απανθρωπισμός είναι ήδη εδώ κι ο μετανθρωπισμός πλησιάζει επικίνδυνα με το τέλος του ανθρώπου. Δεν μπορώ να βοηθήσω τους εκτός Ορθοδοξίας, παρά μόνον με προσευχή. Αυτοί είναι “αναθεματισμένοι” δηλαδή ανατεθειμένοι στο έλεος του Θεού. Για τους Ορθοδόξους όμως ισχύουν άλλα. Είναι η εποχή, που θα φανεί το χρυσάφι που έχουμε στην ψυχή μας και δυστυχώς οι πλείστοι δεν το εκμεταλευόμασταν. Αλλά κι εδώ έχουμε δυο κατηγορίες, αυτούς που ταλαντευόμαστε στην Πίστη και κάποιους ευλογημένους, που έχουν παραθέσει την ψυχή τους στον Χριστόν, ο οποίος τους οδηγεί εκ του ασφαλούς. Το θέμα είναι να τους μοιάσουμε (προς το παρόν) με απώτερο σκοπό να μοιάσουμε στον Χριστόν. Αυτή είναι η ΣΩΤΗΡΙΑ του ανθρώπου. Είναι λάθος να συσχετίζουμε την σωτηρία μας με οτιδήποτε υλικό. ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΣΚΟΠΟΝ!!! Η σωτηρία μας είναι αποκλειστικά και μόνον η σωτηρία της ψυχής μας! Δεν κοιτάμε να παρατείνουμε το τομαράκι μας ούτε να σώσουμε το σπιτάκι μας, το αμαξάκι μας, τις καταθέσεις μας, το εξοχικό μας, τα βίτσια μας κλπ. Κοιτάμε να σώσουμε αποκλειστικά και μόνον την ψυχή μας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κι άλλους να πράξουν το ίδιο. Θυμηθείτε : « 31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον (Ματθ.κε’31-46) ». Προσέξτε κάποιες σκέψεις που άκουσα από “άγιο στόμα” : Οι Ορθόδοξοι ξέρουμε ότι ο Θεός παραχωρεί δοκιμασίες για να μας βοηθήσει να αποδειχθούμε άξιοι της κληρονομιάς Του, που μας έχει ετοιμάσει. Μια δοκιμασία, που παραχωρεί ο Θεός είναι αδύνατον να την αποφύγεις. Ποιός υπάρχει, που θα σε βοηθήσει να την ξεπεράσεις πέραν Αυτού; Δυστυχώς (δυστυχέστατα) κάποιοι προστρέχουν σε υποτακτικούς του πονηρού νομίζοντας ότι θα βοηθηθούν κατά το κλούβιο μυαλό τους. Η κατάληξη είναι δράμα … δραμάτων. Μόνον με την βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μπορούμε να ξεπεράσουμε θριαμβευτικά την δοκιμασία, διδασκόμενοι το ιδεώδες από την Θεοτόκον, που είπε άνευ σκέψης το «ιδού η δούλη Κυρίου• γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου. και απήλθεν απ’ αυτής ο άγγελος» (Λκ.α,28-38). Τέτοιες αποκρίσεις είναι που “σκλαβώνουν” τον Θεό, γιατί Του αποδεικνύουν την πραγματική πίστη, που πρέπει να δείχνουμε προς Εκείνον. Αυτός είναι ο ορισμός της “υπακοής” κατά τους πατέρες της Εκκλησίας κι όχι οι ειδωλολατρικές μπούρδες, που μας αραδιάζουν οι ιεράρχες σήμερα. Πίστη στον Θεό σημαίνει πλήρης αποδοχή της αγάπης Του προς εμάς με απόλυτη εμπιστοσύνη προς το Σχέδιό Του, που πρέπει να το αποδεχθούμε αδιαμαρτύρητα κι αγόγγυστα, όπως ακριβώς έκαναν οι άγιοι μάρτυρες της Εκκλησίας. Τότε έχουμε την αμέριστη υποστήριξη του Χριστού και θριαμβευτικά οδεύουμε προς την υπερπήδηση της δοκιμασίας. Αυτός λοιπόν είναι ο μοναδικός τρόπος να σωθούμε από τα επερχόμενα : ΔΕΝ ΔΕΙΛΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΝΕΥ ΦΟΒΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Ο “άγιοι” αγωνιστές του 21 αυτό έκαναν. Ο Μέγας Κολοκοτρώνης, τους έβαζε να διαβάσουν τους Χαιρετισμούς (εννοείται με Πίστη, όχι απλή ανάγνωση) πριν την μάχη και μετά ξεχύνονταν με Θεία Δύναμη, σαν λέοντες πυρ πνέοντες, και τσάκιζαν τους μωαμεθανούς. Μετά δε την μάχη πήγαιναν με ευλάβεια κι ευγνωμοσύνη να λειτουργηθούν. Κάποιες όμως μούμιες του ψευτορωμέηκου θέλουν να το σβήσουν. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε βαθειά στη καρδιά μας το δίδαγμά τους, ειδικά φέτος που τιμούμε τα 200χρονα της παλλιγεννεσίας του Έθνους. Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί πρέπει να περάσουμε αυτά. Μια σκέψη μου : Φανταστείτε οι πολιτικοί μας να λειτουργούσαν “ορθά” και “χρηστά”, ώστε η οικονομία να απέδιδε και το χρήμα να μοιραζόταν άπλετο στους Έλληνες … ΕΚΕΙ ΘΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ… ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΟΙ ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ … ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΘΑ ΘΑΥΜΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ Λοιπόν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε; ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ !!! Άρατε την δοκιμασίαν και προχωρείτε … ακάθεκτα!!! « Ει ο Θεός μεθ’ημών, ΟΥΔΕΙΣ καθ’ημών » BAS_4 https://www.triklopodia.gr/bas_4-%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%cf%83%cf%89%ce%b8%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1/

Featured

loading...