Ticker

10/recent/ticker-posts

ΕΚΤΑΚΤΟ....!!ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.....;;;;;ΟΧΙ.....!!ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ....ΕΝ ΖΩΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ...!

Χαίρεται Λουκ. 12,49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη! Λουκ. 12,49 Ηρθα να βάλω φωτιά εις την γην, φλογερόν ζήλον και ενθουσιασμόν εις τας καρδίας των καλοπροαιρέτων, ο οποίος όμως ζήλος θα ανάψη στους κακοπροαιρέτους πυρκαϊάν μίσους εναντίον εμού και των οπαδών μου. Και τι άλλο θέλω, εάν τώρα έχη πλέον ανάψει αυτή η φωτιά! 

Οι κακοπροαίρετοι “θεομάχοι ” που έχει ανάψει η πυρκαϊά μίσους εναντίον του Χριστού … Γιατί ο Θεός επέτρεψε ,κάποτε να ταπεινωθούν οι Χριστιανοί ,λατρεύοντας τον στις “κατακόμβες” ; Γιατί ο Θεός επιτρέπει και στην εποχή μας ,την “κατρακύλα” που μας έχει φέρει κοντά σε εποχή ,Θείας λειτουργίας σε “κατακόμβη” και “εν κρυπτώ”; Ευκαιρία μετανοίας

Γιατί επιτρέπει ο κορόνα ιός να σαρώνει τον πλανήτη ; Αλλά η αλήθεια είναι ότι “φεύγουν ” κατά 93,5% με υποκείμενες βαριές ασθένειες ,δηλαδή ο κορόνα ιός τους “παίρνει ” και αποτελεί για αυτούς “φόβητρο” και “προειδοποίηση” μετάνοιας . 

‘Οσοι λοιπόν έχουν βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό ,ανοσιοκαταστολή κ.α πρέπει να σκεφθούν την εξομολόγηση και την Θεία μετάληψη ,ο κορόνα ιός είναι προιειδοποίηση Τα “γιατί” ενός εγωιστή ανθρώπου.. Γιατί επιτρέπει τα lockdown ; Γιατί επιτρέπει την βάναυση και απάνθρωπη συμπεριφορά της αστυνομίας ,που νοιώθουμε ότι μας πνιγεί ; Όταν ένας νεαρός τις “τρώει ” από έναν αστυνομικό ή μια κοπέλα ακινητοποιήται από ένα αστυνομικό ,ίσως ποτέ δεν έφαγε ένα “σκαμπίλι” από τον πατέρα του ,ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και αυτή η “παιδαγωγία” τους διδάξει ταπεινοφροσύνη και σεβασμό ,προς τους μεγαλύτερους . 

Ο Θεός ανέλαβε το “σιτομέτριο” Υπάρχουν και καλά παιδιά ,αλλά ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους ,αυτοί που έπρεπε να κρατούν το “σιτομέτριο” οι περισσότεροι και να ταΐζουν τα “παιδία ” αμέλησαν και αμελούν πλέον συστηματικά . Δεν μιλώ για μόνο τον άρτο .αλλά τον επιούσιον ,τον “πνευματικό ” . 

Δεν μπορεί να χτίζουμε εκκλησίες και φτωχοκομεία ,για να βάλουμε “φιμωμένους ” ,αδύναμους πνευματικά και να τους στέλνουμε απλά “χορτάτους” και κολασμένους στον άλλον κόσμο . Με αυτά τα παιδιά ,τα δικά του παιδιά ,ήρθε η ώρα και ασχολείται τώρα ο Θεός Είναι ακατάληπτη η πρόνοια και η αγάπη του Θεού ,που περιέχει και “παιδαγωγίες” ασύλληπτες ,αλλά που θεραπεύουν την ανθρώπινη ψυχή σε βάθος ,σταδιακά και με άπειρη σοφία ,προοδευτικά μας μεταμορφώνει . 

 Για το καλό μας ,για την βαλτωμένη ,ανύπαρκτη πνευματική μας πρόοδο . Αλλά αδελφοί ,αυτές οι Θείες παρεμβάσεις και “παιδαγωγίες” θα πέσουν σαν βροχή που μεγαλώνει το στάρι ,μαζί με τα ζιζάνια . Το στάρι ,θα μεγαλώνεις μαζί με τα ζιζάνια , Η βροχή ,ο ήλιος ,οι συνθήκες που θα διαμορφώνει ο Θεός είναι Παιδαγωγίες για το στάρι και έλεγχος για τα ζιζάνια Καταιγίδες άλλα και ηλιόλουστες ξεκούραστες μέρες ,θα κάνουν το στάρι ,αλλά και τα ζιζάνια να μεγαλώνουν Τα ζιζάνια θα προσπαθούν να πνίξουν το στάρι ,αλλά έτσι θα το δυναμώνουν περισσότερο . 

Μόνο για το καλό ενεργεί ο Θεός και μόνο οι “καλοί” δεκτικοί λαμβάνουν “φως” και “θέρμη” οι κακοί “πυρ” και “καύμα” Ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα που δεν θα καταλήξει στο “καλό ” ,εμείς βλέπουμε το “τώρα ” και μόνο Αν και μας βοηθάει , δίνει προφητείες ,σε όλες τις εποχές ,αλλά τις αγνοούμε . Μας δείχνει τους “αιώνες” ,μέσω των προφητών ,την αλληλοδιαδοχή των γεγονότων που θα συμβούν. Αφού εκείνος τα βλέπει και τα γνωρίζει ,επιλεκτικά μας “ταξιδεύει ” μέσω προφητών ,προς ωφέλεια μας . 

Σε εμάς φαίνεται “κακό” εξ αρχής ,λόγω της φυλάκισης μας στον “χωροχρόνο ” ,του εγωισμού μας ,ότι μπορούμε και μόνοι μας . Ενώ δεν είμαστε “Αυτοτροφοδοτούμενοι ” αλλά “ετεροτροφοδοτούμενοι ” ,για να ζήσουμε “αιώνια” ,έχουμε ανάγκη την Χάρι ,την δόξα ,το Άγιο Πνεύμα ,την πνοή ζωής , το ίδιο πράγμα ,ουσιαστικά τον Χριστό ,που μας εμφύσησε στην δημιουργία μας ,όταν αυτεξούσια το χάσουμε ,γινόμαστε “δαίμονες” μακριά του Αυτό όμως θέλει “προετοιμασία ” και καλή χρήση στο “σιτομέτριο” από τον τροφό . Για ότι συμβαίνει λοιπόν ,κάντε “υπακοή ” ,αν είναι νόμιμο κατά Θεόν ,όποιος το καταλάβει είναι για το καλό μας Για κάποιους θα είναι βασανιστικό υλικά με στερήσεις ,αλλά και πνευματικά με λογισμούς Πρέπει να θυμόμαστε “ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.” 

 Ο ρόλος της εκκλησίας για τους πιστούς Λουκ. 12,42 εἶπε δὲ ὁ Κύριος· τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον; Λουκ. 12,42 Είπε δε ο Κυριος• “ποιός άράγε είναι ο πιστός και συνετός οικονόμος, τον οποίον θα εγκαταστήση ο κύριος προϊστάμενον στο υπηρετικόν προσωπικόν του, δια να δίδη προς αυτούς εις την κατάλληλον ώραν την κανονικήν μερίδα της τροφής; Αλλά όταν η διοικούσα εκκλησία ,παρεκτραπεί ,τι γίνεται ; Λουκ. 12,45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, Λουκ. 12,45 

Εάν όμως ο δούλος εκείνος πη από μέσα του• Αργεί να έρθη ο κύριός μου• και αρχίση να κτυπά τους υπηρέτας και τας υπηρετρίας και να τρώγη και να πίνη και να μεθά, Τότε έρχεται αμετάκλητα η “δικαία κρίση” Λουκ. 12,46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. Λουκ. 12,46 θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ημέραν που δεν περιμένει και εις ώραν που δεν γνωρίζει και θα τον κόψη εις τα δύο, θα τον τιμωρήση δηλαδή με σκληρόν θάνατον, και θα ορίση την θέσιν του μεταξύ εκείνων που υπήρξαν αξιόπιστοι και καταχρασταί. (Οι ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας θα είναι μακάριοι, εάν καλώς διαχειρίζωνται την πνευματικήν εξουσίαν και τα χαρίσματα, που τους ενεπιστεύθη ο Χριστός και εξυπηρετούν με σύνεσιν και προθυμίαν τους πιστούς. 

Σκληροτάτη όμως τιμωρία τους περιμένει, εάν αποδειχθούν αναξιόπιστοι και καταχρασταί). Με αλλά λόγια οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς• ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. Ας αναλάβουμε όλοι μας ,τις ευθύνες που μας αναλογούν ,πριν να είναι αργά Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας . 

Γ.Μ 

Featured

loading...