Ticker

10/recent/ticker-posts

Σύμφωνα με τον ΝΕΟ νόμο το ύψος του ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ μισθού και ημερομισθίου καθορίζεται «λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας....λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων....!!

Σύμφωνα με τον ΝΕΟ νόμο το ύψος του ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ μισθού και ημερομισθίου καθορίζεται «λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας....λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων....!!
Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζα για τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, που αναμένεται σε δύο μήνες θα διαμορφώσει μια πρώτη «γεύση» για το που θα κατευθυνθεί τη φετινή ιδιόμορφη χρονιά το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Παγκόσμια Τράπεζα αποστέλλει ανάλογες εκθέσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θεσπίσει κατώτατο μισθό λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που δημιούργησε διεθνώς ο Covid 19.

H αναβολή της έναρξης της διαδικασίας για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού η οποία προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας δείχνει τον προβληματισμό του οικονομικού επιτελείου για την αντοχή της ελληνικής οικονομίας ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα η διαδικασία θα ξεκινήσει το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου αντί του τελευταίου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου, όταν ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να εισηγηθεί τον νέο κατώτατο μισθό στο υπουργικό συμβούλιο.

Την αναβολή είχαν ζητήσει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς οι περισσότεροι κλάδοι υπέστησαν δραματική μείωση του τζίρου τους. Από την άλλη πλευρά η εκπρόσωποι των βιομηχάνων δίνουν μεγάλη έμφαση στη μείωση των εισφορών προκειμένου να ελευθερωθεί διαθέσιμο εισόδημα όχι μόνο για τους εργοδότες αλλά και για τους χαμηλόμισθους χωρίς να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κάτω από αυτές τις εξουθενωτικές συνθήκες για την πραγματική οικονομία.

Από τον Φεβρουάριο του 2019 ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί στα 650 ευρώ (καταργήθηκε ο υποκατώτατος) και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 ευρώ.

Σύμφωνα με τον νόμο το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου πρέπει να καθορίζεται «λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών». Η ίδια διαδικασία ορίζει πως ο υπουργός Εργασίας δεν δεσμεύεται από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αλλά το λαμβάνει υπόψη του για να προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το νέο ύψος του μισθού.

Το νέο χρονοδιάγραμμα, λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, έχει ως εξής:

Το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου ξεκινά η διαδικασία καθώς η 3μελής Επιτροπή Διαβούλευσης (Πρόεδρος Ο.ΜΕ.Δ., εκπρόσωπος υπουργού Οικονομικών και εκπρόσωπος του υπουργού Εργασίας) αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ). Οι ερευνητικοί αυτοί φορείς πρέπει να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες. Οι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους σύμφωνα με την σχετική διάταξη, την ειδική ρήτρα που προβλέπεται στον νόμο του 2013 : “Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών”.

Έως την 31η Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιστημονικούς φορείς σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα οι εκθέσεις για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η Επιτροπή Διαβούλευσης σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ΓΣΕΕ, Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. ώστε να εκφράσουν γνώμη, με υποβολή υπομνήματος και τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Έως την 15η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να διαβιβάσει το υπόμνημα κάθε διαβουλευομένου προς τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι η ΓΣΕΕ είχε αρνηθεί να προσέλθει στη διαδικασία, αποστέλλοντας μόνο το υπόμμνημά της.

Έως την 31 Ιανουαρίου πρέπει να διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.

Έως την 28η Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης και υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας.

Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου 2021 ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το σημαντικό θέμα των τριετιών καθώς αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει αν χιλιάδες εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να δικαιούνται τα «παγωμένα» επιδόματα προϋπηρεσίας του 2012 η θα τα στερηθούν καταγράφοντας απώλειες έως και 195 ευρώ το μήνα.

Featured

loading...