ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!''Ἂν λέγει κάποιος ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τηρήσει ὅλες τίς ἐντολές, νά γνωρίζει ὅτι διαβάλλει τόν Θεό καί τόν κατακρίνει ὅτι μᾶς διέταξε πράγματα ἀδύνατα!!Αλλοίμονο σ΄ αὐτούς πού λέγουν αὐτά, ἄν δέν μετανοήσουν''!!+ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!''Ἂν λέγει κάποιος ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τηρήσει ὅλες τίς ἐντολές, νά γνωρίζει ὅτι διαβάλλει τόν Θεό καί τόν κατακρίνει ὅτι μᾶς διέταξε πράγματα ἀδύνατα!!Αλλοίμονο σ΄ αὐτούς πού λέγουν αὐτά, ἄν δέν μετανοήσουν''!!+ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος


Ἂν λέγει κάποιος ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τηρήσει ὅλες τίς ἐντολές, νά γνωρίζει ὅτι διαβάλλει τόν Θεό καί τόν κατακρίνει ὅτι μᾶς διέταξε πράγματα ἀδύνατα. Αὐτός δέν θ΄ἀποφύγει τό ἀναπόφευκτο τῆς δίκης ἀλλα θά κατακριθεῖ κι΄ αὐτός σάν ἐκεῖνον πού εἶπε ''εγνώριζα ὅτι εἶσαι σκληρός, θερίζεις ὅπου δέν ἔσπειρες καί μαζευείς ἀπό ὅπου δέν ἐσκόρπισες.'' (Ματθ. 25,24) ...
Αλλοίμονο σ΄ αὐτούς πού λέγουν αὐτά, ἄν δέν μετανοήσουν. ὁ Δεσπότης καί Θεός μας δέν παρήγγειλε τίποτε φορτικό.

 Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
Βίβλος των ηθικών Λόγος ι ΄