ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!«Ἡ ἀπιστία εἶναι βλασφημία και τρέλα!!!Φεύγετε μακριά γιατί θα σας παρασύρουν κι όταν το καταλάβετε θα είναι αργά!!!Ο διάβολος καραδοκεί»!!!«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός»!!!Αγίου Ἰωάννου τοῦ ΧρυσοστόμουΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!«Ἡ ἀπιστία εἶναι βλασφημία και τρέλα!!!Φεύγετε μακριά γιατί θα σας παρασύρουν κι όταν το καταλάβετε θα είναι αργά!!!Ο διάβολος καραδοκεί»!!!«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός»!!!Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 
«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός».


«Ἡ ἀπιστία εἶναι βλασφημία και τρέλα!!!Φεύγετε μακριά γιατί θα σας παρασύρουν κι όταν το καταλάβετε θα είναι αργά!!!Ο διάβολος καραδοκεί»!!!«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός»!!!


Δέν ὑπάρχουν τά θεμέλια· ἀλλά τότε πῶς στέκεται ἡ οἰκοδομή;

Δέν ὑπάρχει ἡ καρίνα τοῦ πλοίου· ἀλλά τότε πῶς συγκρατεῖται τό πλοῖο;

Δέν ὑπάρχει ὁ ναυπηγός· καί πῶς συναρμολογήθηκε τό πλοῖο;

Δέν ὑπάρχει ὁ κτίστης· καί πῶς ἔγινε ἡ οἰκία;

Δέν ὑπάρχει ὁ Δημιουργός· ἀλλά τότε πῶς ἡ ὡραιότης τῶν κτισμάτων μαρτυρεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ Κτίστου;

Διότι ἀπό τό μέγεθος καί τήν ὡραιότητα τῶν δημιουργημάτων, κατ’ ἀναλογία καί ὁ δημιουργός τους θεωρεῖται.

«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός».

Ὅλα, ὅσα γίνονται καί πράττονται καί ἐνεργοῦνται εἰς τόν κόσμον, ἔχουν κάποιον πού ἐπιστατεῖ καί τά ἐκτελεῖ· καί μόνον ὁ κόσμος δέν ἔχει διακοσμητήν;

Ἐάν δέν ὑπάρχει Θεός, τί κάνεις μέσα εἰς τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ;

Μένεις μέσα στήν οἰκία τοῦ Θεοῦ, καί ἀρνεῖσαι τόν Οἰκοδεσπότη;

Ἤ δῶσε τό ἐνοίκιο –τήν πρός Αὐτόν εὐχαριστία– ἤ ἔβγα ἀπό τήν οἰκία.

Τί μένεις καί καπνίζεις (λερώνεις, μαυρίζεις) τήν οἰκία μέ τίς βλασφημίες σου;

τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
http://inpantanassis.blogspot./2018/01/blog-post_60.html
Loading...
loading...
ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!«Ἡ ἀπιστία εἶναι βλασφημία και τρέλα!!!Φεύγετε μακριά γιατί θα σας παρασύρουν κι όταν το καταλάβετε θα είναι αργά!!!Ο διάβολος καραδοκεί»!!!«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός»!!!Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!«Ἡ ἀπιστία εἶναι βλασφημία και τρέλα!!!Φεύγετε μακριά γιατί θα σας παρασύρουν κι όταν το καταλάβετε θα είναι αργά!!!Ο διάβολος καραδοκεί»!!!«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός»!!!Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Reviewed by Markella Toufexi on Ιανουαρίου 21, 2018 Rating: 5
Από το Blogger.