ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!«ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδιᾶς αὐτοῦ προφέρει τό ἀγαθόν»!!!Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης
ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!«ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδιᾶς αὐτοῦ προφέρει τό ἀγαθόν»!!!Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης
 
«ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδιᾶς αὐτοῦ προφέρει τό ἀγαθόν»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Ἐκ γάρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί,φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι,βλασφημίαι» ( Ματθ. Ιε΄ : 19). Τί σημαίνει αὐτό; Πώςἀπό τή μιά στήν καρδιά φωλιάζει τό πονηρό πνεῦμα.Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τώρα, «ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ἐκ τοῦἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδιᾶς αὐτοῦ προφέρει τόἀγαθόν» (Λουκ. Στ΄ 45). Πού σημαίνει πώς τότε στήνκαρδιά του ἐνοικεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἐκπορεύεταιἀπό τόν Πατέρα καί ἀναπαύεται στόν Υἱό.
Τί ἀξία ἔχει ὁ ἄνθρωπος, πόσο μεγάλος εἶναι!

Δέν ἀναφέρεται χωρίς λόγο στήν Ἁγία Γραφή: «'Εγώ εἶπα θεοί ἐστε καί υἱοί ὑψίστου πάντες» (Ψαλμ. Πα΄ :6). «Εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς, πρός οὕς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, καί οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή (πούσημαίνει πώς ἀφοῦ εἰπώθηκε, ἄρα εἶναι ἀληθινό), ὅνὁ πατήρ ἡγίασε καί ἀπέστειλεν εἰς τόν κόσμον, ὑμεῖςλέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, υἱός Θεοῦ εἰμι;» (Ἰωάν. Ι΄ : 35,36).
Ὤ, τί τιμή καί τί μεγαλεῖο ἔχει ὁ ἄνθρωπος!
Μήν κοιτάζεις τόν ἄνθρωπο καί κυρίως τό χριστιανό, μέ κανέναν ἄλλο τρόπο, παρά μόνο ὡς υἱό Θεοῦ, νά συνομιλήσεις μαζί του καί νά τοῦ φέρθεις ὅπως θά φερόσουνα σέ υἱό Θεοῦ.

Κι ὅλ᾿ αὐτά μέ τή χάρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

http://theomitoros.blogspot.
Loading...
loading...
Από το Blogger.