ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!''Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υ­πάρχουν άπιστοι και άθεοι!!!Ο άνθρωπος με σαλεμένα μυαλά...μπορεί να πει οτι δεν υπάρχει Θεός''!!!(Ψαλμ. 13,1· 52,2) π. Αυγουστίνου Καντιώτου
ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!''Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υ­πάρχουν άπιστοι και άθεοι!!!Ο άνθρωπος με σαλεμένα μυαλά...μπορεί να πει οτι δεν υπάρχει Θεός''!!!(Ψαλμ. 13,1· 52,2) π. Αυγουστίνου Καντιώτου

 ''Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υ­πάρχουν άπιστοι και άθεοι!!!Ο άνθρωπος με σαλεμένα μυαλά...μπορεί να πει οτι δεν υπάρχει Θεός''!!!(Ψαλμ. 13,1· 52,2)...

Ο άνθρωπος με σαλεμένα μυαλά...
...μπορεί να πει οτι δεν υπάρχει Θεός (Ψαλμ. 13,1· 52,2)
Δέν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, στον τόπο μας να υπάρχη ούτε ένας άπιστος και ά­θεος. Γιατί τα χώματά μας εί­νε αγιασμένα· και οι πέτρες ακόμα θα φω­νάζουν, ότι η θρησκεία μας είνε ζωντανή και κάνει θαύματα. Δυστυχώς ό­μως τα τελευταία χρόνια υ­πάρχουν άπιστοι και άθεοι. Γι᾽ αυτούς ο Δαυίδ λέει· «Είπεν άφρων εν καρ­δία αυτού· Ουκ έστι Θεός» (Ψαλμ. 13,1· 52,2). Δηλαδή· μόνο άνθρωπος που οι διανοητικές του δυνά­μεις έχουν διασαλευθή, μόνο αυτός μπορεί να πή ότι δεν υπάρχει Θεός.

Συν­αντάτε έναν άπιστο και άθεο; Κάντε του μία ερώτησι, και φτάνει· Ασφαλώς, φίλε μου, θα κάθεσαι σε κάποιο σπίτι. Εάν λοιπόν μου πής ότι το σπίτι αυτό φύτρωσε έτσι μόνο του, χω­ρίς μη­χανικό και χτίστη, τότε κ᾽ εγώ θα δεχθώ ότι το μεγάλο σπίτι που λέγεται σύμ­παν έ­γινε μόνο του. «Πάς οίκος κατασκευάζεται υ­πό τινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός» (Εβρ. 3,4). Η λογική επιβάλλει να παραδεχθούμε, ότι υ­πάρχει Θεός δημιουργός του παντός.

Υπάρχουν λοιπόν άπιστοι και άθεοι· υπάρχουν όμως και άλλοι, που λένε ότι πιστεύουν, έρχονται όμως στιγμές που η πίστι τους κλονί­ζεται. Γιατί; Διότι είνε ανυπόμονοι. Θέλουν, μέσα στο μικρό διάστημα της ζωής αυτής, να δούν να λειτουργή η θεία δικαιοσύνη, το κακό να τιμω­ρήται αμέσως. Κι όταν βλέπουν, κακοί και εγ­κληματίες να είνε καλά και να προοδεύουν, όταν βλέπουν το κακό να θριαμβεύη, χάνουν την πίστι τους και λένε· Που είνε ο Θεός; δεν τα βλέπει αυτά; υπάρχει Θεός;…

Μικρέ άνθρωπε, σκουλήκι της γής, που θέλεις με το μυαλουδάκι σου να λύσης όλα τα προβλήματα! Εάν το μυρμήγκι δεν μπορή να ξέ­ρη τι κάνει ο άνθρωπος και να τον σχολιά­ση, πολύ περισσότερο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κρίνη τις βουλές του Θεού. «Τά κρίμα­τα (τού Κυρίου) ωσεί άβυσσος πολλή» (Ψαλμ. 35,6).

Στήν απορία, γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί το κακό αμέσως; απαντά ο απόστολος Παύλος και λέει: Δεν τιμωρεί κεραυνοβόλως το κακό ο Θεός – γιατί; Διότι περιμένει τη μετάνοια όλων και μακροθυμεί…

ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΗ ΑΘΑΝΑΤΗ

Τού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Πηγή: http://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/
!-- Composite Start -->
Loading...

loading...
Από το Blogger.