ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ!!!ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!!!ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ!!!Αδέλφια ήρθε η ώρα να ανοίξω τον οδηγό επιβίωσης που δεν μιλά για τροφές ΚΑΙ φάρμακα!!!Μόνο που τώρα θα είναι αλλιώς γιατί αλλιώς θα κυλίσουν τα γεγονότα!!!ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ!!!ΕΡΓΑ!!!ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!!!ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!!!ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ!!!ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!!!ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ!!!Αδέλφια ήρθε η ώρα να ανοίξω τον οδηγό επιβίωσης που δεν μιλά για τροφές ΚΑΙ φάρμακα!!!Μόνο που τώρα θα είναι αλλιώς γιατί αλλιώς θα κυλίσουν τα γεγονότα!!!ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ!!!ΕΡΓΑ!!!ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!!!ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!!!


Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι. 3 αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον· 4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. 5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· Ἰδοὺ ὁ  νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν· Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν·πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· 12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 13 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.

Αδέλφια ήρθε η ώρα να ανοίξω τον οδηγό επιβίωσης που δεν μιλά για τροφές, φάρμακα και εργαλεία αλλά για την πραγματική προετοιμασία που θα με βοηθήσει να αντιμετωπίσω αυτά που σαν όραμα με κρατάνε καιρό καθηλωμένο και αποσβολωμένο...αν και από καιρό οι άνθρωποι του Θεού μας είχαν προειδοποιήσει.

Το όραμα δεν έχει μόνο γράμματα και λόγους τρομακτικούς μεν αλλά ανώδυνους για τους θεατές και ακροατές δε...

Και το είδα το όραμα...και έμεινα άφωνος  και δεν έχει σημασία που δεν ξέρω ακριβώς τον χρόνο..σημασία έχει που γνωρίζω πως άλλο φαντασία και άλλο πραγματικότητα.

Σημασία έχει να μην λέω: δείτε τα σημάδια...δείτε βγαίνουν όσα οι άγιοι μας είπαν...μην κάνετε..μην δείξετε...κάντε εκείνο ή κάντε το άλλο.

Ο Θεός μας μίλησε ,ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο μας άφησε οδηγό.

Ήρθε η ώρα , η ύστατη ώρα να γράψουμε διαγώνισμα και η απλή ανάγνωση δεν αρκεί αλλά το βίωμα και πρώτος εγώ παραδέχομαι πως δεν βίωσα απλά άκουσα και αποδέχθηκα.

Κι αν θέλω πραγματικά να ακουστεί η προσευχή μου αδέλφια πρέπει να αλλάξω ρότα...

Σ' αυτό που έρχεται γρήγορα...στα οράματα που ζωντανεύουν σαν άλλο όραμα ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ...ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Μόνο που τώρα θα είναι αλλιώς ..γιατί αλλιώς θα κυλίσουν τα γεγονότα..ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ...ΕΡΓΑ.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΛΕΗΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...ΓΕΝΟΙΤΟ
 anargyros61
Από το Blogger.