Είστε ΑΝΕΡΓΟΙ;Δείτε τι δικαιούστε και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΟ!!!Είστε ΑΝΕΡΓΟΙ;Δείτε τι δικαιούστε και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΟ!!!


 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4331/2015, όλοι οι άνεργοι που είναι γραμμένοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ,  έχουν δικαίωμα να μετακινούνται δωρεάν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όπως αναφέρει ο σχετικός Νόμος, στο σχετικο άρθρο, "Οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου ΟΑΣΑ (περιλαμβανομένων και των γραμμών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).

Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο Αστ. Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο ασφ. Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (που έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της), η οποία ανανεώνεται και μέσω ΚΕΠ, συνοδευόμενη από την ισχύουσα κάρτα ανεργίας, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι βεβαιώσεις ανεργίας που έχουν εκδοθεί από το διαδίκτυο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ".

voicenews.gr

loading...
Από το Blogger.