ΕΣΚΑΣΕ ΤΩPΑ!!!!Δεσμεύουν όλους τους λογαριασμούς σε ΓΝΩΣΤΗ τράπεζα στην Ελλάδα!!!!

Έχουν χάσει τον ύπνο τους ΠΟΛΛΑ γνωστά λαμόγια και όχι μόνο.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς Παν. Αθανασίου , Γ. Δραγάτσης, Ελ. Τουλουπάκη κ.α. αποφάσισαν να δεσμεύσουν όλους τους εν Ελλάδι λογαριασμούς των μεγαλοκαταθετων της ελβετικής τράπεζας UBS.

Ανά 100 αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν οι κλήσεις προς τους 11558 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς, την οποία «ξεψάχνισαν» οι εισαγγελείς.

Ως ύποπτοι για την τέλεση των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα καλούνται και μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που έχουν δημιουργήσει οι εισαγγελείς θα του γνωστοποιείται το έγγραφο της ανωμοτί κατάθεσης του υπόπτου, καθώς και ένα έγγραφο με το ποσό που φαίνεται να διατηρεί σε τράπεζα του εξωτερικού. Επίσης, μία αναλυτική κατάσταση με τον έλεγχο για το σύνολο των εισοδημάτων της τελευταίας 15ετίαςκαι σε περίπτωση που παρουσιάζεται απόκλιση τότε θα του ζητείται να καταβάλει το ποσό στο δημόσιο.

Αν από τη μεριά του υπάρχει άρνηση και ισχυρισμός πώς δύναται να δικαιολογηθεί το ποσό, τότε θα δίνεται 20ήμερη προθεσμία, η οποία όμως θα συνοδεύεται με δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών. Σε περιπτώσεις, όμως, που η διαφορά μεταξύ των πραγματικών καταθέσεων στο εξωτερικών και των δηλωθέντων ποσών στην Ελλάδα είναι τεράστια, τότε η δέσμευση θα γίνεται πριν ακόμη την κλήτευση, ενώ σε περίπτωση πληρωμής των οφειλομένων, η δέσμευση των λογαριασμών θα αίρεται η δέσμευση των λογαριασμών τους...
Από το Blogger.