ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ!!!!
Ο Σύλλογος Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών και ο Ισπανικός Σύνδεσμος Εφέδρων Βασιλικών Πεζοναυτών υπέγραψαν στις 15 Μαΐου 2013 σύμφωνο αδελφοποίησης.

 
Η συμφωνία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για την δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ των δύο συλλόγων  μέσω κοινών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ιστορίας,  αξιών, αλλά και ιδεολογίας πάνω στα οποία στηρίζεται, διεθνώς, το “Πνεύμα” του Πεζοναύτη.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν μετά από την ολοκλήρωση και έγκριση της ατζέντας προγραμματισμού και δράσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο μη- κερδοσκοπικού τύπου συλλόγων.  
avime_seepAgreement_Croppedhttp://www.veteranos.gr
Από το Blogger.