ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ «ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3!!! Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα!!!


ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ «ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3!!! Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα!!!


 

Μετά τη δολιοφθορά στο μάθημα των Θρησκευτικών έρχεται η αναθεώρηση του Αρθρου 3 του Συντάγματος…
Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία; 
Δείτε παρακάτω τι λέει το ΑΡΘΡΟ 3 του Συντάγματος:

Αρθρο 3:(Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας) 
1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. 

Eίναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη Διαρκή Iερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Tόμου της κθ΄ (29) Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928. 

2.Tο εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Kράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. H επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Eλλάδας και της Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη. 
«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

loading...
Από το Blogger.