Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι ….

Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι ….


Προς επώδυνο συµβιβασµό….
για τα εργασιακά
Στο «κόκκινο» αναµένεται να φθάσει στα εργασιακά το θερµόµετρο το φθινόπωρο µε τις αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόµο να έρχονται στο προσκήνιο. Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιστρέφουν δριµύτεροι -κυρίως η πλευρά του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου- και ζητούν απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων µε την αύξηση του υφιστάµενου ορίου και εφαρµογή του καθεστώτος της ανταπεργίας (lock out).
Στο µικροσκόπιο της Επιτροπής Σοφών για τα εργασιακά θα τεθεί τις προσεχείς ηµέρες και ο συνδικαλιστικός νόµος, προκειµένου να ολοκληρωθεί το πόρισµα έως τις 14 Σεπτεµβρίου. Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι προωθούνται τρεις ανατροπές στον συνδικαλιστικό νόµο, που αφορούν τις άδειες των συνδικαλιστών, τον τρόπο απόλυσής τους,αλλά και τη χρηµατοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σχετικά µε τις ηµέρες της συνδικαλιστικής άδειας, η Επιτροπή θα εξετάσει τόσο το ποιος θα πληρώνει τις ηµέρες απουσίας των συνδικαλιστών από τις επιχειρήσεις που απασχολούνται, όσο και το πόσες ηµέρες θα είναι αυτές. Αλλαγές εξετάζεται να υπάρξουν και όσον αφορά τις προϋποθέσεις που ένας συνδικαλιστής µπορεί να απολυθεί. Εκ βάθρων θα αλλάξει και ο τρόπος χρηµατοδότησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες, εξετάζονται το ύψος της εισφοράς, αλλά και ο τρόπος είσπραξής της, ο οποίος θα καθορίζεται από τους ίδιους τους συνδικαλιστές µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και θα εισπράττεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος συµφωνεί µε τη συµµετοχή του στη συνδικαλιστική οργάνωση.hellasforce
Από το Blogger.