Η ειρήνη του Χριστού!!!


Η ειρήνη του Χριστού!!!

 
 Στο πρόσωπο του Χριστού, που είναι τέλειος Θεός βρίσκει ο άνθρωπος την ειρήνη με τον Θεό και τον εαυτό του. Και όταν αποκαθίσταται η ειρήνη αυτή, τότε ειρηνεύει με ολόκληρη τη δημιουργία: «Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και τότε θα ειρηνεύσει και ο ουρανός και η γη», λέει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Στη βάση αυτή οικοδομείται και η ειρήνευση μεταξύ των ανθρώπων. Η παρουσία κάποιου ειρηνικού ανθρώπου γίνεται το επίκεντρο της ειρηνεύσεως πολλών.
 Εκείνο που ταλαιπωρεί την ανθρώπινη ζωή δημιουργώντας ανησυχία και ταραχή είναι ο θάνατος. Η πραγματική ειρήνη είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση του θανάτου, που πρόσφερε ο Χριστός με την ανάστασή του. Η ειρήνη του Χριστού δεν είναι μόνον ηθική αλλά και πνευματική κατάσταση. Η απουσία της οφείλεται στην παρουσία της αμαρτίας, που αποτελεί την αιτία του θανάτου· η αποκατάστασή της πραγματοποιείται με την αναίρεση της αμαρτίας.

(Από τη ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 2006)
Από το Blogger.