ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ!!!!


ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ!!!!

~ Ὁ διάκονος Σπυρίδων τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῶν Τριῶν Θυγατέρων της ἀπό τήν πόλη Κιπούσι μᾶς διηγεῖται:

Ἕνας Χριστιανός, τ᾿ ὄνομά του Βασίλειος, ἑτοιμαζόταν νά δώσει ἐξετάσεις, ἀλλά δέν ἤξερε σχεδόν τίποτε ν᾿ ἀπαντήσει στίς ἐρωτήσεις πού τοῦ εἶχαν δοθῆ. Σκεπτόταν κι ἔλεγε, τί θά κάνω γιά νά ἐπιτύχω σ᾿ αὐτές τίς ἐξετάσεις. Τόν ἐφώτισε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί μπῆκε στήν Ἐκκλησία. Μᾶς ζήτησε ἁγιασμό, χωρίς νά μᾶς πεῖ τί τόν θέλει. Ἔβαλε ἁγιασμό μέσα στό σωληνάκι τοῦ στυλοῦ του καί πῆγε στό σχολεῖο. Μπῆκε στήν αἴθουσα καί πρίν δοθοῦν τά θέματα, ἔβγαλε τόν ἁγιασμό ἀπό τόν στυλό του, ἐράντισε μ᾿ αὐτό τό κεφάλι του προσευχόμενος ταυτόχρονα: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, βοήθησέ με. Φώτισε τό μυαλό μου νά γράψω καλά».

Ὁ καθηγητής ἔγραψε τά θέματα στόν πίνακα. Ὁ Βασίλειος φωτιζόμενος ἀπό τόν Θεό, ἔγραψε πολύ καλά καί παρέδωσε πρῶτος τήν κόλλα του. Ὁ καθηγητής ἀπόρησε καί ἔλεγε πῶς ἔγραψε αὐτός τόσο γρήγορα, ἐνῶ δέν παρηκολούθησε τά μαθήματά μου. Εἶδε τό γραπτό του καί ἐξεπλάγη, διότι ἦσαν ὅλες οἱ ἀπαντήσεις σωστές. Τόν ἐρώτησε:

-Πῶς ἔγραψες, χωρίς νά διαβάσεις;

-Δέν ἔκανα τίποτε, τοῦ ἀπήντησε.

Τόν ἐρώτησε πάλι ὁ καθηγητής: σέ ποιά ἐκκλησία προσεύχεσαι;

Ὁ μαθητής τοῦ ἀπήντησε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

-Συνέχισε νά προσεύχεσαι, τοῦ εἶπε ὁ καθηγητής, σ᾿ αὐτήν τήν Ἐκκλησία, διότι, φαίνεται ὅτι λατρεύεται ἀληθινά ἐκεῖ ὁ Θεός.

από το βιβλίο: «ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» – Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη
 
Από το Blogger.