ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ!!!ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΝ!!!ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ!!![ΒΙΝΤΕΟ]

ΧΕΡΙ ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ,ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΝ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ.
Χ.Β.ΛΑΒΚΡΑΦΤ

ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΠΟΔΟΒΟΛΗΤΟ,ΟΙ ΜΑΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ…
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ…
ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ,ΟΠΛΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ…
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ…

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΝ…ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ…

καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· τί ὄνομά σοι; καὶ ἀπεκρίθη λέγων· λεγεὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.

καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι…

καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι,
διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι·

καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασι καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.

ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτόν,
καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς.

ἔλεγε γὰρ αὐτῷ· ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΝΥΠΟΠΤΟ…
ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ…Ή ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ…ΣΗΜΕΙΑ…ΖΚΕ…
πηγη

Από το Blogger.